Sandby Ciklidhobby
Annons

Hypsophrys - Nordiska Ciklidsällskapet

Hypsophrys

Text: Erik Åhlander

Bakgrund - Om släktet

I samband med att Julius Froebel skänkte ett antal fiskar från Nicaragua-sjön till museet i Boston 1858, beskrev professor Louis Agassiz fyra nya släkten av cichlider därifrån vart och ett bestående av en enda art (publicerat 1859). Det hela är egentligen ett föredrag, på det vis som var brukligt då, och som sedan blev tryckt 1859. Om Hypsophrys unimaculatus berättade han bara att den liknar Chrysophrys, ett äldre släktnamn för en art av havsrudor som idag heter Sparus aurata. Agassiz kom ursprungligen från Schweiz, och han jämförde därför med europeiska fiskar som han kände väl till. Normalt sett så är släkten och arter som beskrivs så här bristfälligt omöjliga att identifiera efteråt, det blir ett nomen nudum, ett naket namn. Men i det här fallet så finns det ingen annan fisk i Nicaragua-sjön som liknar en havsruda förutom den art som idag kallas Hypsophrys nicaraguensis, speciellt inte som Agassiz gav den artepitetet unimaculatus - med en fläck. Det var först efter att Sven Kullander och Karsten Hartel påpekat detta 1997 som släktnamnet Hypsophrys blev allmänt accepterat. Om fisken skall heta H. nicaraguensis eller H. unimaculatus verkar fortfarande hänga lite i luften. Mellan 1859 och 1997 fick arten hoppa ganska fritt mellan släktena Heros, Neetroplus, Cichlasoma och Copora. Den andra arten i släktet H. nematopus, har oftast förts till släktet Neetroplus, men i och med att Schmitter-Soto, 2007, visade att de är systerarter fördes bägge till det äldsta namnet, Hypsophrys.

Utbredning - Biotop

Från Río Santa Clara i Costa Rica norrut, via Nicaraguas stora sjöar till Río Putkrukira-Coco i nordligaste Nicaragua

Fylogeni - Släktskap

Schmitter-Soto (2007) visade att de bägge arterna är varandras närmaste släktingar.

Övrigt

H. nematopus introducerades troligen för första gången i Sverige någon gång 1976/1977. En vän och kollega skickade ett par till mig från Californien via hans föräldrar. Dom lekte i en halv kokosnöt bara ca 5-6 cm stora
.Referenser: taxonomisk nyckel: Schmitter-Soto, JJ, 2007. A systematic revision of the genus Archocentrus (Perciformes: Cichlidae), with the description of two new genera and six new species. Zootaxa No. 1603: 1-76.


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Hypsophrys

Hypsophrys nicaraguensis

Nicaraguaciklid, Moga

Temperatur 22-26°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
7-8

Tillbaka till artregistret