Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Hemibates - Nordiska Ciklidsällskapet

Hemibates


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Hemibates

Hemibates koningsi

Stenosoma Zambia

Temperatur 24-27,5°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
28 cm
pH
8,8-9,3

Hemibates stenosoma

Temperatur 24-27,5°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
28 cm
pH
8,8-9,3

Tillbaka till artregistret