Stuart Grant Cichlid Fund
Eretmodus - Nordiska Ciklidsällskapet

Eretmodus

Text: Christian Alfredsson

Eretmodus är ett släkte av ciklider från Tanganyikasjön i Afrika, kända för sin unika kroppsform och intressanta beteenden. Eretmodus trivs bäst i akvarier med stark vattenström och många gömställen, samt en varierad diet.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Eretmodus

Image
© Johan Falkborn
Eretmodus cyanostictus
tanganyikaclown, hästnosciklid, gobyciklid.
Temperatur 24-27,5°C
Volym 120 cm & 200 l
Längd 8 cm
pH 8,8-9,3
Image
© Lilian Moissonnier
Eretmodus marksmithi
Randig hästnosciklid, Full-bar hästnos.
Temperatur 24-27,5°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 8 cm
pH 7,8-8,3
Image
© Patrick Tawil
Temperatur 24-27,5°C
Volym 120 cm & 200 l
Längd 7 cm
pH 8,8-9,3
Tillbaka till artregistret