Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Boulengerochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Boulengerochromis

Inledning

Boulengerochromis är ett släkte av ciklider som tillhör familjen Cichlidae och är endemiska för Tanganyikasjön i Östafrika. Släktet kännetecknas av sin storlek och utseende.

Biologi och Taxonomi

Släktet Boulengerochromis består av en enda art, B. microlepis, vilket är den största av alla Tanganyikaciklider. Dessa fiskar kan nå en längd på upp till 90 cm och har en karakteristisk långsträckt kroppsform. B. microlepis är en rovfisk och har en kraftig käke som används för att fånga och krossa sina byten.

Ekologi och Anpassningar

Boulengerochromis microlepis lever främst i de pelagiska zonerna av Tanganyikasjön, där de jagar småfisk och kräftdjur. Deras snabba simförmåga och kraftiga käke gör dem till effektiva rovfiskar i sitt naturliga habitat. B. microlepis är en solitär art och brukar inte bilda stora grupper eller skolor.

Reproduktion och Uppfödning

Boulengerochromis microlepis är en munruvande ciklid, vilket innebär att de bär sina ägg och yngel i munnen för att skydda dem från rovdjur. Hanarna bygger bon bland klippor eller i sanden, där de lockar honor att lägga ägg. Efter befruktning plockar honan upp äggen i munnen och ruvar dem tills de kläcks och ynglen är redo att simma fritt.

Akvariehållning

Boulengerochromis microlepis kräver mycket stora akvarier på grund av sin storlek och aktiva simbeteende. Akvariet bör innehålla klippor och gömställen för att efterlikna deras naturliga habitat. Det är viktigt att övervaka vattenkvaliteten noggrant och utföra regelbundna vattenbyten för att säkerställa deras hälsa och trivsel i akvariet.

Deras diet bör bestå av en blandning av högkvalitativa pellets, flingfoder, frysfoder och levande foder, såsom småfisk och kräftdjur, som passar deras naturliga födoval. B. microlepis bör hållas med andra större och mer robusta ciklider från Tanganyikasjön, eftersom de kan vara aggressiva och territoriella. Dock bör man undvika att hålla dem med betydligt mindre arter, då de kan bli byten för B. microlepis. Genom att förstå deras behov och erbjuda en lämplig miljö kan akvariehobbyister njuta av att hålla och observera dessa imponerande och stora Tanganyikaciklider.


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Boulengerochromis

Boulengerochromis microlepis

Tanganyikaabborre, Kue, Nkhue

Temperatur
24-27,5°C
Volym
400 cm & 5000 l
Längd
70 cm
pH
8,8-9,3

Tillbaka till artregistret