Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Baileychromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Baileychromis


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Baileychromis

Baileychromis centropomoides

Temperatur 24-27,5°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
17 cm
pH
8,8-9,3

Tillbaka till artregistret