Akvariekungen
Annons

Tropheus sp. black - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Pemba Foto: Christian Alfredsson
Felanmäl artbeskrivningen

Tropheus sp. "black"

pemba-moorii, bemba-moorii, orange-moorii, körsbärsmoorii.


Släkte: Tropheus
Art: sp. "black"
Grupp: Tropheusgruppen
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Tidigare vetenskapligt namn: Tropheus moorii
Populärnamn: pemba-moorii, bemba-moorii, orange-moorii, körsbärsmoorii.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Tanganyikasjön.
NCS Artbeskrivning: Hans Appelskog, 2015-11-03

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-27,5°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
13 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Tanganyikasjön, Afrika. Flera olika lokala färgvarianter som fått egna handelsnamn. Lever i sten- och klippbiotopen, och förekommer på ca 0,5 12 meters vattendjup.

Ynglen lever på grundare vatten p.g.a. större fodertillgång och syrerikare vatten.

Föda

Rätt foder är också mycket viktigt. Eftersom Tropheusarterna har ett långt tarmsystem är de känsliga för foder som inte innehåller rikligt med fibrer.

Könsskillnad

Hanarna är oftast större och kraftigare än honorna. Speciellt gäller detta huvudets form som på äldre hanar ger fisken ett ganska "maffigt" utseende. Det allra säkraste sättet för könsbestämning är dock att vända på fisken och kontrollera könsöppningens storlek. Hanens är mindre och mer avgränsad. Skillnaden kan vara mycket svår att se om fisken aldrig har lekt, det är också lite svårare att könsbestämma de sydliga varianterna ur Tropheussläktet.

Storlek mellan 11-14 cm.

Akvariemiljö

Att hålla denna högt specialiserade Aufwuchs- ätare i våra akvarier kan ställa till åtskilliga problem. För det första bör man tänka på att ge fiskarna rejält med utrymme, 300-400 liter kan betraktas som ett minimum. Vidare behövs god vattencirkulation och en rejäl filterkapacitet. Vattenbyte varje vecka rekommenderas, speciellt om kranvattnet har ett lågt pH, och därigenom saknar buffringsförmåga. Idealist pH är 8.2-8.4, vattentemp. 26-27 grader.

Beteende & lek

I sin naturliga omgivning rör sig de olika "mooriin" över ganska avgränsat geografiskt område. Naturliga barriärer är flodmynningar och större öppna sandbottnar. Leken sker på ett fast underlag, oftast en sten eller klipputsprång. Hanen är den som tar kommandot och lockar till sig honor, fullt utfärgad och rejält på "hugget". Vid leken avger honan ett till fyra-fem romkorn, tar snabbt upp dessa i munnen, och ställer sig i vinkel (som ett T) gentemot hanens könsöppning. Haren befruktar äggen och leken fortgår fram till dess ca fem - femton ägg avgetts. Honan ruvar äggen i sin mun under en relativt lång period, 25-30 dygn. När ynglen släpps ut är de ca 13-17 mm stora, och väl rustade för att kunna klara sig själva.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Lubungwe Bay, Tanzania

Makobola, Kongo

Mboko, Kongo

Rumonge, Burundi

Rutunga, Burundi

Siyeswe Bay, TanzaniaOdlingsformer


Kiriza Gold


Red Bishop