Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Christian Alfredsson
Text: Hans Appelskog

Tropheus sp. black
pemba-moorii, bemba-moorii, orange-moorii, körsbärsmoorii.


Släkte: Tropheus
Art: sp. "black"
Grupp: Tropheusgruppen
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Tidigare vetenskapligt namn: Tropheus moorii
Populärnamn: pemba-moorii, bemba-moorii, orange-moorii, körsbärsmoorii.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Tanganyikasjön.

Temperatur
23-26°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
13 cm
pH
7.8-9

Naturlig biotop

Tanganyikasjön, Afrika. Flera olika lokala färgvarianter som fått egna handelsnamn. Lever i sten- och klippbiotopen, och förekommer på ca 0,5 12 meters vattendjup.

Ynglen lever på grundare vatten p.g.a. större fodertillgång och syrerikare vatten.

Föda

Rätt foder är också mycket viktigt. Eftersom Tropheusarterna har ett långt tarmsystem är de känsliga för foder som inte innehåller rikligt med fibrer.

Könsskillnad

Hanarna är oftast större och kraftigare än honorna. Speciellt gäller detta huvudets form som på äldre hanar ger fisken ett ganska "maffigt" utseende. Det allra säkraste sättet för könsbestämning är dock att vända på fisken och kontrollera könsöppningens storlek. Hanens är mindre och mer avgränsad. Skillnaden kan vara mycket svår att se om fisken aldrig har lekt, det är också lite svårare att könsbestämma de sydliga varianterna ur Tropheussläktet.

Storlek mellan 11-14 cm.

Akvariemiljö

Att hålla denna högt specialiserade Aufwuchs- ätare i våra akvarier kan ställa till åtskilliga problem. För det första bör man tänka på att ge fiskarna rejält med utrymme, 300-400 liter kan betraktas som ett minimum. Vidare behövs god vattencirkulation och en rejäl filterkapacitet. Vattenbyte varje vecka rekommenderas, speciellt om kranvattnet har ett lågt pH, och därigenom saknar buffringsförmåga. Idealist pH är 8.2-8.4, vattentemp. 26-27 grader.

Beteende & lek

I sin naturliga omgivning rör sig de olika "mooriin" över ganska avgränsat geografiskt område. Naturliga barriärer är flodmynningar och större öppna sandbottnar. Leken sker på ett fast underlag, oftast en sten eller klipputsprång. Hanen är den som tar kommandot och lockar till sig honor, fullt utfärgad och rejält på "hugget". Vid leken avger honan ett till fyra-fem romkorn, tar snabbt upp dessa i munnen, och ställer sig i vinkel (som ett T) gentemot hanens könsöppning. Haren befruktar äggen och leken fortgår fram till dess ca fem - femton ägg avgetts. Honan ruvar äggen i sin mun under en relativt lång period, 25-30 dygn. När ynglen släpps ut är de ca 13-17 mm stora, och väl rustade för att kunna klara sig själva.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Pemba

Hane Pemba

Foto: Johan Falkborn

Luagala

Hona Luagala

Foto: Jan Hommel

Yngel

Foto: Peter Andersson

t_sp_black_pemba_par_michael_persson.jpg

Pemba - Orange lekpar

Foto: Michael Persson

mc_1.jpg

Bulu Point, månadens Ciklid i Ciklidbladet

Foto: Åke Wahlberg

T_sp_black_Kiriza-Johan_Falkborn.jpg

En gulfärgad avelsform som kallas Golden Kiriza

Foto: Johan Falkborn

Tropeus Körsbär i det vilda: Mahale Film av: Carsten Thorleif Stabel
Tropeus lek med körsbär i det vilda: Mahale Film av: Carsten Thorleif Stabel

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Tropheus sp. black

Bulu Point


Foto: Stefan Sjöberg

Foto:

Foto: Göran Åstebro

Foto: Peter Andersson

Pemba

Platsen kallas också Bemba.


Foto:

Foto: Johan Falkborn

Foto: Rickard Nilsson

Kiriza


Foto: Carl Eklind

Foto: Carl Eklind

Foto: Carl Eklind

Foto: Carl Eklind

Mabilibili


Foto: Peter Fransson

Caramba

Den endaT. sp. "black" varianten med blå ögon.


Foto: Jan Hommel
Lueba


Foto: Jan Hommel

Foto: Jan Hommel

Luagala


Foto: Jan Hommel

Foto: Jan HommelOdlingsformer för Tropheus sp. black

Red Bishop, Red Phoenix

Red Bishop är från början ingen odlingsform utan en form av albinism som kallas hypoalbinism, möjligen är det fråga om leucism vilka i hobbykretsar i bland blandas ihop. Några Tropheus sp. "black" från Caramba med denna form av albinism fångades och de fick namnet Red Bishop, därefter har det odlats på de linjerna och på den vägen har de nått handeln. Anlaget krävs i dubbel uppsättning, på samma sätt som för elfenbensciklid, för att avkomman ska uppvisa samma utseende. De går också under namnet Red Phoenix.

Hanar som slåss
Foto: Johan Falkborn
Hane
Foto: Johan Falkborn
Hanar som slåss
Foto: Jan Hommel"
Hane
Foto: Johan Falkborn