Akvarieleasing
Annons

Limnotilapia dardennii - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Carl Eklind

Limnotilapia dardennii

dardenni


Släkte: Limnotilapia
Art: dardennii
Grupp: Tropheusgruppen
Beskrivning: Boulenger
År: 1899
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia dardennii, Simochromis dardennii
Populärnamn: dardenni
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Moliro i Demokratiska Republiken Kongo.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön
NCS Artbeskrivning: Carl Eklind, 2015-11-03

Temperatur
24-27,5°C
Volym
200 c cm & 600 l
Längd
26 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Limnotilapia dardennii hittas ofta i sedimentrika områden. Dessa områden är ofta bevuxna med Vallisneria eller andra vattenväxter som är typiska för sjön.

Föda

Limnotilapia dardennii livnär sig främst på växtdelar och alger, men även små kräftdjur och invertebrater som de letar upp i sanden. För att efterlikna födan så bra som möjligt är räkmix ett bra foder.

Könsskillnad

Hanarna har en eller två äggfläckar på analfenan som honan saknar. Hanarna blir i regel större än honan. När en dominant hane färgar ut ordentligt blir undersidan av ansiktet näst intill svart och det sträcker sig ner en bit på fiskens buk. Även undersidan av buken får en eldröd-orange färg. Dominanta hanar är mycket vackra.

Akvariemiljö

Limnotilapia dardennii är en ganska aggressiv ciklid och kräver ett stort akvarie, då helst inte under två meter. De hålls bäst med en ensam hane och flera honor och gärna med andra större arter med samma födoämneskrav. Ett gott exempel på medinvånare är en grupp Petrochromis eller Tropheus.

Beteende & lek

Under perioden mars till maj så drar sig både hanar och honor till djupare vatten i övergångszonen mellan klipperna och sandbottnen. Där börjar hanarna gräva stora kratrar i sanden. Dessa placeras ofta mot eller uppe på en flat sten eller klippa och kan vara upp till en halvmeter höga. Sedan lockas honorna ner till kratrarna för att leka. Det är inte ovanligt att storväxta honor kan få upp till 100 yngel. Efter leken samlas honorna i stora stim för att sedan släppa ut ynglen på mycket grundt vatten vid strandregionen. Där tillbringar yngel och ungdjur sin första tid.

Allmänt

Limnotilapia dardennii är en intressant ciklid som kräver stort utrymme och fin sand att rota och gräva i. Håller man dem på rätt sätt så får man chansen att följa en mycket vacker och stor ciklid med underbart färgande hanar.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Moliro, Kongo

Mpulungu, ZambiaOdlingsformer