CARES
Annons

Callochromis melanostigma - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Carl Eklind

Callochromis melanostigma


Släkte: Callochromis
Art: melanostigma
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Boulenger
År: 1906
Tidigare vetenskapligt namn: Pelmatochromis melanostigma
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön.
Utbredning: Förekommer i Tanganyikasjöns norra del.
NCS Artbeskrivning: Anders Larsson, 2015-10-26

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
16 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Denna art lever på grunda vatten 2-5 meter. Sand och sten/växt biotop är utmärkande zon för denna art.

Föda

Små ryggradslösa djur som silas i sanden. I akvarium äter den allt men bör erbjudas ett övervägande animaliskt foder.

Könsskillnad

Hanarna har ett imponerande färgspektra medans honorna är silver färgade.

Akvariemiljö

Hanarna är mycket aggresiva inom arten. 1 hane på 4-5 st honor blir en bra grupp i mindre akvarium (250 l) Fler hanar kan hållas i större akvarium. En väldigt aktiv art. Hanarna är väldigt vackra och arten livar upp alla akvarier den hamnar i.

Beteende & lek

Hanarna bygger lekgropar där hanen visar upp sig i all sin prakt inför honorna. Arten är maternal munruvare och honan spottar efter runt 20 dagar. Yngelantalet kan vara runt 40 st för denna ciklid.

Allmänt

En vacker och fartfylld art.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer