CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Protomelas sp. steveni taiwan - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Niclas Olausson
Felanmäl artbeskrivningen

Protomelas sp. "steveni taiwan"

steveni taiwan, chimoto röd, chimoto gul, taiwan red, steveni taiwan.


Släkte: Protomelas
Art: sp. "steveni taiwan"
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Tidigare vetenskapligt namn: Protomelas fenestratus
Populärnamn: steveni taiwan, chimoto röd, chimoto gul, taiwan red, steveni taiwan.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Taiwanee Reef nordväst om Chizumuluön.
Utbredning: Centrala delar av Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: Hans Appelskog, 2015-01-07

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
23-28°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
16 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. Förekommer vid Higga Reef/Mara Rocks Tanzania. Det finns en geografisk variant som förekommer vid Taiwan Reef, Malawi (denna fiska kallas i handeln enbart för "taiwan reef"). "Taiwan red" lever på ett vattendjup mellan 10 och 20 meter. Botten består avsedimentfria klippor och större stenpartier.

Föda

Utfodring med lämplig mix som inte är alltför kraftig rekommenderas.

Könsskillnad

Hanarna har en vacker blåmetallic färg över huvud och rygg. De mest dominerande får med tiden en kraftig vit markering som sträcker sig från överläppen upp över huvudet. Gulskimrande inslag kring bröstfenorna och undre delen av kroppen. Analfenan lysande röd. Honorna silverfärgade med vertikala ränder.

Hanarna blir omkring 12 - 14 cm, honorna något mindre.

Akvariemiljö

Lämpligt akvarium för denna mycket vackra ciklid är ca.300 - 450 liter med god cirkulation/filtrering och regelbunda vattenbyten.

Beteende & lek

"Taiwan red" söker sin föda genom att plocka i algmattan. De livnär sig på bottenlevande insektslarver och kräftdjur, men kan även ta plankton då detta förekommer i tillräcklig utsträckning.

Denna art använder sig inte av "sandblåsning" i sitt födosök, men detta kan troligen härledas till den sedimentfria biotopen. ("sandblåsning"/ födosöksbeteendet är ett sätt att artbestämma olika arter i sjön). Hanarna tar revir runt klipptoppar på mellan 15 - 20 meters djup, dessa revir ses ofta tätt ihop, ibland skiljer det inte mer än 3 - 4 metter emellan. Honorna lockas till dessa revir där leken äger rum på sedvanligt manér. För det mesta går honorna mera ensamma i biotopen, eventuellt formerade i mindre grupper periodvis.

Allmänt

Det här är en förhållandevis lugn ciklid som med fördel hålls i en liten grupp på 8 till 12 djur. Man kan med lätthet få flera hanar att färga ut i akvariet under förutsättning att de erbjuds tillräckligt stor plats.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser


Taiwanee reef,

Filmat av: Peter Barnes


Odlingsformer


Filmer