CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Peter Wallin
Text: Joakim Draktoft

Pseudotropheus johannii
johanni


Släkte: Pseudotropheus
Art: johannii
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Eccles
År: 1973
Tidigare vetenskapligt namn: Melanochromis johanni
Populärnamn: johanni
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Söder om Cape Ngombo, Makanjila Point Malawisjön.
Utbredning: Malawisjöns ostkust mellan Makanjila Point och Chuanga.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

I Malawisjön lever de i övergångszonen mellan klippor och sandbotten, på ett djup mellan 5-15 meter.

Föda

I naturen lever den främst av att beta alger från klipporna, men det görs även födosök efter plankton.

Räkmix är ett bra basfoder, förutsatt att mixen består av stor del grönt, men även andra foder accepteras.

Könsskillnad

Som de flesta arter ur släktet Melanochromis, har M. johannii horisontellt randiga hanar och honor med skiljda färgsättning.

Hanen har en blå-svart grundfärg med ljusare blå ränder. Honan är istället gul-orange med mörka ränder.

Hannarna är något större än honorna.

Beteende & lek

Arten är maternal munruvare, (endast honan ruvar äggen), precis som de flesta mbunas. Kullstorleken ligger normalt mellan 15-30 yngel.

M. johannii är en av de minst aggressiva ur släktet Melanochromis, men är ändå mycket aggressiv, i synnerhet mot individer från samma art.

Allmänt

Bör inte hållas tillsammans med andra arter Melanochromis då risk för korsning är stor.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Niels Christian Mohr

Hona

Foto: Mats Österholm

m_johannii02-klas_almqvist.jpg

hane

Foto: Klas Almqvist

p_johannii02-Ad_Konings.JPG

hane

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Pseudotropheus johannii

Masinje


Foto: Mark Smith

Foto: Mark Smith

Foto: Mark Smith

Gome


Foto:

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann