Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Joakim Draktoft
Text: Roger Häggström

Metriaclima estherae
Rödzebra


Släkte: Metriaclima
Art: estherae
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Konings
År: 1995
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus estherae
Populärnamn: Rödzebra
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Minos Reef, Mozambique.

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Klippbiotopen i Mozambique-delen av Malawisjön. Den vackraste och mest färgstarka varianten hittas vid Minos Reef.

Föda

Den skall utfodras med lättsmält proteinfattigt foder med mycket grönsaker.

Könsskillnad

Skillnaden mellan könen är uppenbar hos vuxna djur. Den normala färgen för hanen i naturen är enfärgat ljusblå, inom akvariehobbyn är det dock en enfärgat skär färgvariant som är den vanligaste. Hanen har oftast massor av äggfläckar i bakre delen av ryggfenan och i analfenan. Honorna är mycket vackra med sin enfärgat rödorange- och OB-färg med svarta fläckar på orange botten. Outfärgade hanar av den skära varianten kan vara svåra att skilja från de rödoranga honorna.

Akvariemiljö

Vattenkvaliteten måste säkerställas med regelbundna vattenbyten och god vattencirkulation. Om dessa krav möts handlar det dock om en lättskött ciklid som kan rekommenderas till alla malawiakvarier.

Beteende & lek

"Rödzebran" är en munruvare och har samma beteende som alla andra ur Mbunagruppen. Den är dock inte speciellt aggressiv och brukar sällan ställa till med problem i akvariet. Man bör dock ha flera honor än hanar för att undvika bråk.

Allmänt

Rödzebra är en riktig klassiker inom ciklidhobbyn och en av de allra vanligaste malawicikliderna. Efter de första enstaka importerna i början av 70-talet har fisken återigen börjat importeras direkt från sjön.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

F1, naturlig färg

Hane F1, naturlig färg

Foto: Kevin Bauman

F1

Hona F1

Foto: Kevin Bauman

Yngel

Foto: Michael Persson

m_estherae02_michael_persso.jpg

hane

Foto: Michael Persson

M_esthrerae03-Hakan_Jonsson.jpg

munruvande hona (tuggande)

Foto: Håkan Jonsson

m_estherae03-Magnus_Cronqvist.jpg

hona

Foto: Magnus Cronqvist


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima estherae

Minos Reef


Foto: Michael Persson

Foto: Michael Persson

Foto: Joakim Draktoft

Foto: Michael Persson


Gome


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Chilucha Reef


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Meponda


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Nkhungu Point


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Nkolongwe


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings


MC, Marmelade Cat


Foto: Michael Persson

Odlingsformer för Metriaclima estherae

Röd


Foto: Viktor Sundberg