Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Mikael Schöllin

Placidochromis electra
Elektra, djupvattens-haplis


Släkte: Placidochromis
Art: electra
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Burgess
År: 1979
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis electra, Haplochromis jahni, Cyrtocara electra
Populärnamn: Elektra, djupvattens-haplis
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Likoma-ön.
Utbredning: Likoma-ön och längs ostkusten mellan Hai Reef (Tanzania) Makanjila Point (Malawi).

Temperatur
23-27°C
Volym
150 cm & 300 l
Längd
17 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

I Malawisjön finner man Placidochromis electra vid sandzonen och ibland i övergångszonen.

Föda

Denna fisk äter det mesta. I sin naturliga miljö äter den födan som virvlats upp från sanden. Födan består av små ryggradslösa djur och alger. I akvarium äter den även räkmix, flingor och pellets.

Könsskillnad

Hanarna blir större än honorna. Hanarna blir blå/lilaskimrande medans honorna och ungdjuren är silverfärgade. Honor och icke-revirhävdande hanar utmärks dessutom av svarta anal- och bukfenor.

Akvariemiljö

Finkornig sand med en del gömställen. Ett akvarium med minst 200L är lämpligt.

Beteende & lek

Placidochromis electra är munruvare som de flesta andra malawiciklider. I akvarium sker leken oftast på sandbotten eller på en sten. Hanarna är svagt revirhävdande. Honorna ruvar/tuggar ca. 3 veckor och kullarna brukar variera mellan 20-60 yngel, mycket beroende på honans storlek.

Allmänt

Detta är en relativt fredlig fisk som blir upp till 17cm stor.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Rickard Håkansson

Hona

Foto: Jonas Eriksson

p_electra05-par-rickard_hakansson.jpg

lekpar

Foto: Rickard Håkansson

p_electra05-ungdjur-joakim_draktoft.jpg

ungdjur

Foto: Joakim Draktoft


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Placidochromis electra

Fort Maguire


Foto: Ad Konings