Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Rickard Håkansson
Text: Björn Ander

Champsochromis caeruleus
forellciklid


Släkte: Champsochromis
Art: caeruleus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Boulenger
År: 1908
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis tholae, Cyrtocara caerulea, Paratilapia caerulea, Copadichromis caeruleus, Cyrtocara caeruleus, Haplochromis caeruleus, Haplochromis bellicosus, Haplochromis boultoni.
Populärnamn: forellciklid
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
200 cm & 750 l
Längd
40 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Arten är spridd över hela Malawisjön. Som så ofta när det gäller fiskjägare som finns i hela sjön, är inga geografiska färgvarianter kända. Den hittas över såväl sten som sandbiotoper.

Föda

Foder till en så här pass stor rovfisk bör utgöras av en stor del fiskkött, men även andra köttprodukter från havsriket kan komma i fråga.

I sjön fångar Champsochromis caeruleus småfisk, t ex Usipa. Usipa är en sardinliknande fisk som finns i stora stim i Malawisjön. Dessa stim följs ofta av bl a C. caeruleus.

Könsskillnad

Hanen får med tiden en vackert blå grundfärg. Framförallt på bakre delen av kroppen finns det inslag av rött. Buk, anal- och ryggfenorna blir ganska långt utdragna med tiden. Honorna saknar hanens färgprakt. De har en brun grundfärg med dragning åt gult och ett mörkt snett band som löper strax under ryggfenan.

Akvariemiljö

Rejäla vattenbyten och hyfsad vattencirkulation är viktigt. Vattenvärdena ska vara som för övriga malawisar. Det finns en liknande art som heter C. spilorhynchus, men den har en lite högre kroppsform och saknar den röda analfenan.

Beteende & lek

Eftersom det rör sig om en stor rovfisk skall den endast hållas tillsammans med fiskar som är så stora att de inte kan ätas upp av Champsochromisarna. Rovfiskar äter nästan alltid större fiskar än vad man tror! Akvariet bör vara stort, inte gärna under två meter. I naturen leker de i en grop som bildats av att hanen simmar runt i en cirkel över sanden. Den grävs alltså inte ut som fallet är med många andra ciklider. Kommer det förbi en hona försöker hanen locka till sig henne och de leker av på sedvanligt munruvarmaner. De vuxna djuren lever ensamma i naturen, medan ungdjuren lever i små stim på grunt vatten tills de når en längd av ca 15 cm.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Rolf Lind

Hona

Foto: Tony Englund

c_caeruleus05-Tony_Englund.jpg

Hane uppvaktar honan

Foto: Tony Englund

c_caeruleus01-Tony_Englund.jpg

Närbild

Foto: Tony Englund

c_caeruleus_tony_englund.jpg

hane

Foto: Tony Englund


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Champsochromis caeruleus