Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Rolf Lind
Text: Hans Appelskog

Aulonocara stuartgranti
chilumba-aulonocara, flavescent peacock, ngara-aulonocara, usisya-aulonocara, aulonocara blå neon, aulonocara new yellow, aulonocara red flush, cóbuè-aulonocara, aulonocara yellow tanzania, aulonocara maulana, aulonocara 500.


Släkte: Aulonocara
Art: stuartgranti
Grupp: Aulonocara
Beskrivning: Meyer & Riehl
År: 1985
Tidigare vetenskapligt namn: Aulonocara nyassae, Aulonocara hansbaenschi, Aulonocara nyassae, Aulonocara steveni.
Populärnamn: chilumba-aulonocara, flavescent peacock, ngara-aulonocara, usisya-aulonocara, aulonocara blå neon, aulonocara new yellow, aulonocara red flush, cóbuè-aulonocara, aulonocara yellow tanzania, aulonocara maulana, aulonocara 500.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Mphanga Rocks nära Chilumba i Malawi.
Utbredning: Förekommer mellan Chizi Point och Ngara på den nordvästra kusten. På den östra kusten finns den från Ruhuhufloden i norr ända ner till gränsen mellan Moçambique och Malawi i söder.

Temperatur
22-26°C
Volym
110 cm & 160 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. A. stuartgranti förekommer längs den nordvästra delen av sjön, mellan Ngara i norr till Chizi point i söder, (vid Nkhata Bay). "Usisya"-varianten hittas vid Mpandi Reef, utanför orten Usisya. Den lever i övergångszonen mellan sand- och klippbiotopen på ett vattendjup kring 10 - 25 meter.

Föda

Alla typer av foder ätes utan krångel, mysis, svarta - och vita mygglarver, fryst vuxen artemia, torrfoder m.m. Väsentligt att tänka på är att inte överbelasta fiskarna med för kraftigt animaliskt foder med förfettning i fiskarnas inre organ som följd.

Könsskillnad

Honan beige - brun med antydan till mörkare ränder på kroppen. Hane - se fotot ovan. Honan även något mindre.

Akvariemiljö

Att hålla denna art i akvarium har visat sig tämligen problemfritt. Ett utrymme på ca 250 liter och uppåt, blandat med lite lugnare medinvånare än Mbunas, ger det allra bästa resultatet i form av fullt utfärgade hanar och lyckade lekar.

Vattentemperatur 25 - 27 grader, pH - värde helst mot 8,0.

Beteende & lek

A. stuartgranti livnär sig på olika typer av insektslarver som lever i sanden. Till sin hjälp för att kunna lokalisera dessa nedgrävda larver, använder den sig av känsel- sinnesceller belägna på undersidan av huvudet. Dessa porer är synliga som gropar under fiskens ögon. Fisken ställer sig med huvudet längs bottenunderlaget och "lyssnar", för att därefter snabbt köra ned munnen i sanden och skopa i sig ett eventuellt byte.

A. stuartgranti lever i stora stim i sin biotop. Hanarna håller revir i anslutning till klippor som bildar grottor och håligheter, där även leken äger rum. Honorna uppehåller sig kring dessa revir och går tillsammans i mindre grupper, som ett skydd gentemot större rovfiskar.

Allmänt

A. stuartgranti förekommer i ett flertal geografiska varianter: "Chilumba", "Mdoka", "Chitande Island", "Mbowe Island", "Lions Cove", "Mundola Point".Alla dessa varianter är färgstarka fiskar med lysande blåmetallic eller gulorange färgteckning.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Mdoka

Hane Mdoka

Foto: Hans Bergkvist

Londo

Hona Londo

Foto: Stefan Larsson

Namitumbu

Yngel Namitumbu

Foto: Jacek Jackiewicz

A_stuartgranti-Namitumbu02-00-Jacek_Jackiewicz.JPG

hane, Namitumbu

Foto: Jacek Jackiewicz

a_stuartgranti_londo01-stefan_larsson.jpg

hane, Londo

Foto: Stefan Larsson

mc_9.jpg

hane

Foto: Ad Konings

mdoka Film av: Jonas Svensson
chinuni Film av: Jonas Svensson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Aulonocara stuartgranti

Chitimba Bay


Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann
Mdoka


Foto: Rolf Lind

Foto: Jonas Svensson

Foto: Jonas Svensson

Usisya


Foto: Christoffer Lindsten

Foto: Mattias Rimdahl-Alden

Londo


Foto: Stefan Larsson

Foto: Stefan Larsson

Foto: Stefan LarssonNgara


Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne HermannChiwindi - Blue Neon


Foto: Albin Ekenberg

Chilumba


Foto: Joel Tammisto

Foto: Joel Tammisto

Foto: Joel Tammisto

Foto: Joel Tammisto
Chiloelo - Red Flash


Foto: Finn Wigström

Foto: Finn Wigström

Foto: Finn Wigström

Cobwe


Foto: Jeff Dubosc

Hai Reef - Blue Neon


Foto: Jeff Dubosc

Chinuni


Foto: Niklas Hallberg

Foto:

Foto: Jonas Svensson

Zunga


Foto: Hans Bergkvist

Namitumbu


Foto: Jacek Jackiewicz

Foto:

Foto: Jacek Jackiewicz

Foto: Jacek Jackiewicz

Chipoka

Hane
Foto: Joakim Sternborn
Två hannar
Foto: Joakim Sternborn

Undu Reef - Blue Neon

Aulonocara stuartgranti blue neon Undu Reef

Skicka in bild på Aulonocara stuartgranti , Undu Reef

Tchinga Reef

Film av: Peter Barnes