CARES

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Copadichromis azureus


gäspande hane
gäspande hane Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Copadichromis
Art: azureus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Konings
År: 1990
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. "nkatae"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Mbenjiön, Malawisjön.
Utbredning: Många ställen i Malawisjöns södra del.
NCS Artbeskrivning: Roger Häggström, 2013-01-03

Temperatur
23-28°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. Man finner denna ciklid kring Mbenji- och Maleriöarna, samt vid Nkhomo- och Eccles Reef. C. azureus lever till största delen över sand- botten i övergångszonen mellan klipp- och sandbiotopen. Honor och ej territoriella hanar bildar stim som rör sig mera ute på öppet vatten.

Föda

Allt förekommande foder äts utan problem, som omväxling är det bra att kunna erbjuda ett så naturnära foder som möjligt. Särskilt cyklops och nykläckt artemia äts med stor förtjusning.

Könsskillnad

En fullt utfärgad hane, strålar i sin praktfulla färgklädnad, honorna är silverfärgade med tre tydliga punkter längs kroppens sidolinje. Hanen blir betydligt större än honan.

Akvariemiljö

Det här är en utav de allra populäraste cikliderna från Malawisjön. Vacker, inte särskilt aggressiv och lagom i storlek gör att många håller denna färggranna art i sina akvarier. C. azureus är relativt lättlekt och ger stora kullar, ca 50 - 60 yngel är inte ovanligt. Vattentemp. 26 grader, och ett stadigt Ph - värde omkring 8,0.

Beteende & lek

Det här är en ciklid som ej är speciellt bunden till sten- eller klippbiotopen. Den lever mer i de öppna vattnen och söker sin föda ibland de stora mängder zooplankton som driver omkring i vattenmassorna. Att livnära sig på detta sätt ger föredelar gentemot de arter som är bundna till ett visst underlag och fodertyp i sin nisch. Zooplankton förekommer i väldiga mängder, och man behöver knappast kämpa om tillgången till sin föda.

Territoriella hanar förekommer under hela året, dessa försöker locka honorna till sina sandnästen, som är placerade i anslutning till en klippa. Själva leken sker mitt inne i detta näste, så skyddat som möjligt gentemot kombatanter och rovfiskar. Efter leken söker honorna en lugnare miljö antingen för sig själva eller sluter sig i mindre grupper.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Lennart Axelsson
Foto: Jonas Eriksson
Foto: Jacek Jackiewicz
tuggande hona
tuggande hona
Foto: Stefan Larsson
hane
hane
Foto: Jonas Eriksson
Foto: Roger Häggström

Fångstplatser


Mbenji Islands,

Foto: Klaus & Anne Hermann
Foto: Klaus & Anne Hermann
Foto: Stefan Larsson
Hane
Hane
Foto: Ems Vechte Aquaristik

Odlingsformer
Copadichromis azureus i Ciklidbladet

Nummer Artikel
199410 Ciklider från Sandbiotopen i Malawisjön
199906 Ciklidfronten
200903 Den vilsna ciklidisten - konsten att välja ciklidbiotop
200501 En betraktelse, eller ”liten blir stor”...
201304 En Tysklandsresa
200503 Hos Stefan och Thomas är det malawi som gäller!
200801 Hur mängden föda påverkar malawicikliders beteende.
199803 Impornytt: Ciklidleken Lerum
199308 Importnytt från Aquarium Malawi AB
199609 Krysninger
200304 Presentation av Michael Persson
200001 Tropheus moorii "mpulungu"
Felanmäl artbeskrivningen