Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Kjell Fohrman

Thorichthys ellioti
Thorichthys ellioti


Släkte: Thorichthys
Art: ellioti
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: Steindachner
År: 1864
Tidigare vetenskapligt namn: Heros maculipinnis, Astronotus maculipinnis, Thorichthys maculipinnis
Populärnamn: Thorichthys ellioti
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Rio Zamapa, Mexico.
Utbredning: Papaloapánflodens avrinningsområde i Mexico

Temperatur
22-27°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Föda

Köttätare (små ryggradslösa djur) och allätare. Äter i akvarium allt standardfoder, men föredrar smått fryst och levande foder.

Könsskillnad

Det är inte lätt att se skillnad på könen men hanarna är större och färggrannare, äldre exemplar har mer utdragna rygg- och analfenor. Honans ryggfena kan ha en mörk fläck och under lekperioden är hon rundare.

Akvariemiljö

Akvariet bör ha en stor bottenyta med finkornig sand blandad med grus och innehålla robusta växter och ett flertal gömställen i form av stenar och någon rot. Stenar, växter och öppna ytor kommer att utgöra revirgränser.

Det är bäst att hålla en liten grupp på 5-6 individer och låta dem bilda par. Ett par håller ett ganska litet revir.

Beteende & lek

Thorichthys ellioti är en parbildande substratruvare som leker ganska öppet på en sten, rot, dött blad eller liknande. Kullen kan uppgå till 300 yngel. Den är en ganska lugn fisk, även om den är något revirhävdande. Ibland rapporteras det dock om stora problem med inomartsaggression.

Allmänt

Flera av arterna av Thorichthys (T. helleri, T. ellioti, T. aureus, T. socolofi och T. callolepis) korsar sig lätt med varandra och de bör därför inte hållas ihop.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Jari Nätynki

Hona

Foto: Rickard Håkansson

t_ellioti04-lekande_par-robin_hansson.JPG

lekande par (Rio Manso)

Foto: Robin Hansson

T_ellioti_Rio_manso05-Narbild-Rickard_Hakansson.jpg

närbild, Rio Manso

Foto: Richard Håkansson

t_ellioti02bestinshow-stuart_brown.jpg

Best In Show, UK 2015

Foto: Stuart Brown

yngelvård Film av: Andrea
2 par med yngel Film av: Joakim Asterhed

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Thorichthys ellioti

Tomate Río Manso


Foto: Richard Håkansson

Foto: Joakim Asterhed

Foto: Robin Hansson

Laguna de Catemaco


Foto: Jacques Blanc

Rio de la Lana


Foto: Michel Keijman


Rio Trinidad

text
Film av: Benoit Jonas