Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Kjell Fohrman & David Rejdemyhr

Thorichthys maculipinnis
Ellioti-ciklid, Spotcheek cichlid


Släkte: Thorichthys
Art: maculipinnis
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: Steindachner
År: 1864
Tidigare vetenskapligt namn: Heros maculipinnis, Astronotus maculipinnis, Thorichthys ellioti
Populärnamn: Ellioti-ciklid, Spotcheek cichlid
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Río Xamapa, Veracruz, Mexico.
Utbredning: Papaloapánflodens avrinningsområde i Mexico

Temperatur
22-28°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Förekommer i långsamt flytande helt klara vattendrag till vatten fyllda med sediment med nära helt ogenomskinligt vatten. Botten består av sediment eller finkorning sand. Det finns gott om gömställen i form av grenar och trädstammar. Närmare stränderna kan bottnarna vara helt täckta av löv och mindre grenar. I huvudsak förekommer inte vegetation i någon större omfattning. Andra arter i dess livsmiljö kan vara M. urophthalmus, R. octofasciatus, T. salvini, V. fenestratus, P. nebuliferus samt arter från släktena Atherinidae, Belonidae, Characidae, Clupeidae, Centropomidae, Cyprinodontidae, Eleotridae, Gerreidae, Lepisosteidae, Mugilidae, Pimelodidae, Poeciliidae, Symbranchidae

Föda

Köttätare (små ryggradslösa djur) och allätare. Äter i akvarium allt standardfoder, men föredrar smått fryst och levande foder.

Könsskillnad

Det är inte lätt att se skillnad på könen men hanarna är större och färggrannare, äldre exemplar har mer utdragna rygg- och analfenor. Honans ryggfena kan ha en mörk fläck och under lekperioden är hon rundare.

Akvariemiljö

Akvariet bör ha en stor bottenyta med finkornig sand blandad med grus och innehålla robusta växter och ett flertal gömställen i form av stenar och någon rot. Stenar, växter och öppna ytor kommer att utgöra revirgränser. Det är bäst att hålla en liten grupp på 5-6 individer och låta dem bilda par. Ett par håller ett ganska litet revir.

Beteende & lek

Thorichthys maculipinnis är en parbildande substratruvare som leker ganska öppet på en sten, rot, dött blad eller liknande. Kullen kan uppgå till 300 yngel. Den är en ganska lugn fisk, även om den är något revirhävdande. Ibland rapporteras det dock om stora problem med inomartsaggression.

Allmänt

Namngiven efter de latinska orden macula = prick + pennula = fena.
Flera av arterna av Thorichthys (T. helleri, T. maculipinnis, T. aureus, T. socolofi och T. callolepis ) korsar sig lätt med varandra och de bör därför inte hållas ihop.

Litteratur

Steindachner, Franz. 1864. "Beiträge zur Kenntniss der Chromiden Mejicos und Central-Amerikas". Denkschriften der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. v. 23 (n. 2); 57-74

Allgayer, Robert. 2010. "Réhabilitation de lespèce Heros maculipinnis Steindachner, 1864 (Pisces: Cichlidae) du bassin du Rio Papaloapan au Mexique". Lan Cichlidé. V. 10 (2010); pp 27-30

Artigas Azas, Juan Miguel. 1996. "The forgotten Thorichthys maculipinnis". The Cichlids Yearbooks. v. 6; pp. 68-73

Bleeker, Pieter. 1874. "Poissons de Madagascar et de lile de la Réunion des collection de M.M. Pollen et Van Dam". Recherches sur la faune de Madagascar et des ses dependances, dapres les decouvertes de François P.L. Pollen et D.C. Van Dam. pp. 77

Eigenmann, Carl H. 1893. "Catalogue of the fresh-water fishes of Central America and Southern Mexico". Proceeding of the United States National Museum. vol. 16 (n. 925): pp53-60

ICZN. 1999. "International Code of Zoological Nomenclature, 4th edition". International Trust for Zoological Nomenclature, Natural History Museum London

Kullander, Sven. 2003. "Family Cichlidae (Cichlids)". Check list of the freshwater fishes of South and Central America. pp. 605-654

Luchterhand, Ken. 1984. "Species checklist". Cichlasoma Power. v. 4(n. 1), pp. 11

Meek, Seth Eugene. 1904. "The fresh-water fishes of Mexico north of the isthmus of Tehuantepec". Field Columbian Museum Publication. pp. 1-252

Miller, Robert Rush. 2005. "Freshwater Fishes of Mexico". University of Chicago Press, Chicago. pp. 1-524

Miller, Robert Rush & B.C. Nelson. 1961. "Variation, life colors, and ecology of Cichlasoma callolepis, a cichlid fish from Southern Mexico, with a discussion of the Thorichthys Species Group". Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan. (n. 622), pp. 9

Morgenstern, Rico. 2017. "Thorichthys maculipinnis (STEINDACHNER, 1864) oder Thorichthys ellioti MEEK, 1904?". Deutsche Cichliden Gesellschaft- Informationen. v. 48(n. 4), pp. 88-96

Pellegrin, Jacques. 1904. "Contribution à létude anatomique, biologique et taxinomique des poissons de la famille des Cichlidés - Taxinomie". Bulletin de la Société Zoologique de France. pp 121-400

Pellegrin, Jacques. 1904. "Contribution à létude anatomique, biologique et taxinomique des poissons de la famille des Cichlidés". Memoires Societe Zoologique de France. v. 16(n. 2-4), pp. 1-440

Regan, Charles Tate. 1905. "A revision of the fishes of the American cichlid genus Cichlosoma and of the allied genera". Annals and Magazine of Natural History. (Ser. 7) vol. 16; pp 60-77; 225-243; 316-340; 433-445

Stawikowski, Rainer & U. Werner. 1998. "Die Buntbarsche Amerikas, Band". Ulmer Verlag, Stuttgart

Stawikowski, Rainer & U. Werner. 1985. "Die Buntbarsche der Neuen Welt. Mittelamerika". Essen

Werner, Uwe. 1994. "Ein Buch mit sieben Siegeln". TI-magazin. (n. 177), pp. 4-9

Říčan, Oldřich & L. Piálek, K. Dragová & J. Novák. 2016. "Diversity and evolution of the Middle American cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae) with revised classification". Vertebrate Zoology. v. 66(n. 1), pp. 1 – 102


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Jari Nätynki

Hona

Foto: Rickard Håkansson

Par med yngel, Rio Manso

Yngel Par med yngel, Rio Manso

Foto: Robin Hansson

t_ellioti02-18cm-klaus_geissler.jpg

Hane på 18 cm

Foto: Klaus Geissler

t_ellioti-rio_mozoronga_a_asonopa01-jacques_blanc.jpg

Rio Mozoronga

Foto: Jacques Blanc

t_ellioti02bestinshow-stuart_brown.jpg

Best In Show, UK 2015

Foto: Stuart Brown

yngelvård Film av: Andrea
2 par med yngel Film av: Joakim Asterhed

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Thorichthys maculipinnis

Tomate Río Manso


Foto: Richard Håkansson
Hona
Foto: Joakim Asterhed
Hona
Foto: Robin Hansson
Par
Foto: Jan Fioole
Närbild
Foto: Richard Håkansson
Par
Foto: Jan Fioole

Laguna de Catemaco


Foto: Jacques Blanc

Rio de la Lana

Hane
Foto: Michel Keijman

Foto: Erik Paul
Närbild
Foto: Erik Paul
Par
Foto: Jacques Blanc

Foto: Christian Hofer
Hane
Foto: Erik Paul
Rio Dos Caños

Mexico

Foto: Jog Chang
Lekande par Film av: Kevin Cumberton
Yngel Film av: Kevin Cumberton
Par med yngel Film av: Kevin Cumberton
Par med yngel Film av: Kevin Cumberton


Rio Trinidad

text
Film av: Benoit Jonas

Río Actopan


Foto: Jacques Blanc

Rio Poza Azul

Hane
Foto: Jacques Blanc

Río Tonto

Hona
Foto: Jacques Blanc
Hona
Foto: Jacques Blanc