Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Petenia splendida - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Micke Jarhl Text: Ove Planstedt

Petenia splendida
Bay snook


Släkte: Petenia
Art: splendida
Grupp: Stora
Beskrivning: Gnther
År: 1862
Tidigare vetenskapligt namn: Astronotus splendida
Populärnamn: Bay snook
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal:

Lake Petén, Guatemala.


Utbredning:

Förekommer i sydöstra Mexiko, norra Guatemala, lago-Peten som den också fått sitt namn i från, och Belize i Grijalvabäckenet samt floderna Usumacinta och Belize.Temperatur
26-30°C
Volym
250 cm & 1000 l
Längd
60 cm
pH
7-7,5

Naturlig biotop

Arten föredrar områden med ringa strömförhållanden som sjöar, kustlaguner och lugna sträckningar av de stora floderna. De föredrar tätbevuxna biotoper eller lokaler där det finns gott om gömställen i form av trädrötter och nedfallna träd.

Föda

P. splendida är en utpräglad rovfisk, huvudfödan utgörs således av andra fiskar. I akvarium är det inga problem att vänja dem vid foder såsom t.ex fiskbullar, räkor och pellets.

Könsskillnad

Att könsbestämma ungdjur av P. splendida kan vara ganska svårt. Om man låter en grupp på 6-8 ungdjur växa upp tillsammans så kan man dock se om någon eller några växer fortare än de andra, de som växer fortare är i regel hanar. Som vuxna är också hanarna större med en maxlängd på c:a 50 cm medan honorna når en längd på drygt 30 cm.

Akvariemiljö

I akvariet vill P. splendida ha gott om gömställen i form av grottor och växtlighet. P. splendida passar bäst med stora och lugna invånare, med alltför tufft sällskap tynar de lätt bort.

Beteende & lek

Trots sin storlek har P. splendida ett milt temperament och är inte revirhävdande annat än vid lek. De är könsmogna från 20-25 cm för hanen och 15-20 cm för honan. Rommen läggs på en i förväg renputsad sten. Äggen 200-300 st som är gulrosa kläcks efter ca 3 dygn och ynglen är fritt simmande efter ytterligare ca 4 dygn. Ynglen matas förslagsvis med nykläckt artemia.

Allmänt

Det finns två stycken olika färgvarianter av P. splendida, en normalfärgad och en röd variant, båda varianterna finns i naturen. Den sällsyntare röda varianten förekommer endast i floderna kring Belize.
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Lennart Axelsson

Hona Foto: Jari Ntynki

men hona
Yngel men hona Foto: Stefan Zelinka

Par


Fångstplatser


Caobas Lagoon

MexicoLago Petn Itz

GuatemalaLaguna Bacalar

MexicoLaguna Miramar

MexicoLaguna Sacpuy

Red Spotted
Red Spotted Foto: Robin HanssonNoh Laguna

MexicoRio Candelaria, Oaxaca

Nigerian Red
Nigerian Red Foto: Bruce Vandeweghe

Nigerian Red
Nigerian Red Foto: Bruce VandewegheRio de la PasinRio Grijalva

MexicoRio Lacanja

MexicoRio Obispo

MexicoRio Usumacinta

MexicoWhite Water Lagoon

Mexico

Odlingsformer