Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Petenia splendida

Bay snook


Foto: Micke Jarhl
Släkte: Petenia
Art: splendida
Grupp: Stora
Beskrivning: Günther
År: 1862
Tidigare vetenskapligt namn: Astronotus splendida
Populärnamn: Bay snook
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal:

Lake Petén, Guatemala.


Utbredning:

Förekommer i sydöstra Mexiko, norra Guatemala, lago-Peten som den också fått sitt namn i från, och Belize i Grijalvabäckenet samt floderna Usumacinta och Belize.


NCS Artbeskrivning: Ove Planstedt, 2015-01-07

Temperatur
26-30°C
Volym
250 cm & 1000 l
Längd
60 cm
pH
7-7,5

Naturlig biotop

Arten föredrar områden med ringa strömförhållanden som sjöar, kustlaguner och lugna sträckningar av de stora floderna. De föredrar tätbevuxna biotoper eller lokaler där det finns gott om gömställen i form av trädrötter och nedfallna träd.

Föda

P. splendida är en utpräglad rovfisk, huvudfödan utgörs således av andra fiskar. I akvarium är det inga problem att vänja dem vid foder såsom t.ex fiskbullar, räkor och pellets.

Könsskillnad

Att könsbestämma ungdjur av P. splendida kan vara ganska svårt. Om man låter en grupp på 6-8 ungdjur växa upp tillsammans så kan man dock se om någon eller några växer fortare än de andra, de som växer fortare är i regel hanar. Som vuxna är också hanarna större med en maxlängd på c:a 50 cm medan honorna når en längd på drygt 30 cm.

Akvariemiljö

I akvariet vill P. splendida ha gott om gömställen i form av grottor och växtlighet. P. splendida passar bäst med stora och lugna invånare, med alltför tufft sällskap tynar de lätt bort.

Beteende & lek

Trots sin storlek har P. splendida ett milt temperament och är inte revirhävdande annat än vid lek. De är könsmogna från 20-25 cm för hanen och 15-20 cm för honan. Rommen läggs på en i förväg renputsad sten. Äggen 200-300 st som är gulrosa kläcks efter ca 3 dygn och ynglen är fritt simmande efter ytterligare ca 4 dygn. Ynglen matas förslagsvis med nykläckt artemia.

Allmänt

Det finns två stycken olika färgvarianter av P. splendida, en normalfärgad och en röd variant, båda varianterna finns i naturen. Den sällsyntare röda varianten förekommer endast i floderna kring Belize.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Lennart Axelsson
Foto: Jari Nätynki
men hona
men hona
Foto: Stefan Zelinka
hona i röd färgvariant
hona i röd färgvariant
Foto: Rickard Håkansson
imponerande käft
imponerande käft
Foto: Niklas Lindqvist
Foto: Jari Nätynki

Fångstplatser


Caobas Lagoon, Mexiko

Lago Petén Itzá, Guatemala

Laguna Miramar, Mexiko

Laguna Sacpuy, Guatemala

Foto: Robin Hansson

Noh Laguna, Mexiko

Rio Candelaria, Mexico

Foto: Bruce Vandeweghe
Foto: Bruce Vandeweghe

Rio de la Pasión, Guatemala

Rio Grijalva, Mexiko

Rio Lacanja, Mexiko

Rio Obispo, Mexiko

Rio Usumacinta, Mexiko


OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Petenia splendida i Ciklidbladet

Nummer Artikel
199807 "Gul meeki" - Thorichthys pasionis (Rivas 1962)
200801 Caquetaia umbrifera del 2 – (mar)drömmen om en hane
201703 Parachromis, en berättelse om felaktiga identifieringar
202001 Petenia splendida
201903 Biotope Aquarium Design Contest 2018
200103 Cichlasoma - Ett släktes död - Del2
198603 Cichlasoma spectabilis
200003 Ciklidens natur och filosofi
200802 Ciklidstämman 2008 i Malmö
199506 Ett ciklidsläktes uppgång och fall
202003 Fem favoriter
201104 Fototävlingen
201602 Miramar
200702 Nyheter från fiskvärlden
200402 Parachromis dovii - del 2
200501 Stora ciklider i lilla Genarp