Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Micke Jarhl
Text: Ove Planstedt

Petenia splendida
Bay snook


Släkte: Petenia
Art: splendida
Grupp: Stora
Beskrivning: Günther
År: 1862
Tidigare vetenskapligt namn: Astronotus splendida
Populärnamn: Bay snook
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Lake Petén, Guatemala.
Utbredning: Förekommer i sydöstra Mexiko, norra Guatemala, lago-Peten som den också fått sitt namn i från, och Belize i Grijalvabäckenet samt floderna Usumacinta och Belize.

Temperatur
26-30°C
Volym
250 cm & 1000 l
Längd
60 cm
pH
7-7,5

Naturlig biotop

Arten föredrar områden med ringa strömförhållanden som sjöar, kustlaguner och lugna sträckningar av de stora floderna. De föredrar tätbevuxna biotoper eller lokaler där det finns gott om gömställen i form av trädrötter och nedfallna träd.

Föda

P. splendida är en utpräglad rovfisk, huvudfödan utgörs således av andra fiskar. I akvarium bör den om möjligt utfodras med levande fisk, men det är inga problem att vänja dem vid annat foder t.ex fiskbullar, räkor och pellets.

Könsskillnad

Att könsbestämma ungdjur av P. splendida kan vara ganska svårt. Om man låter en grupp på 6-8 ungdjur växa upp tillsammans så kan man dock se om någon eller några växer fortare än de andra, de som växer fortare är i regel hanar. Som vuxna är också hanarna större med en maxlängd på c:a 50 cm medan honorna når en längd på drygt 30 cm.

Akvariemiljö

I akvariet vill P. splendida ha gott om gömställen i form av grottor och växtlighet. P. splendida passar bäst med stora och lugna invånare, med alltför tufft sällskap tynar de lätt bort.

Beteende & lek

Trots sin storlek har P. splendida ett milt temperament och är inte revirhävdande annat än vid lek. De är könsmogna från 20-25 cm för hanen och 15-20 cm för honan. Rommen läggs på en i förväg renputsad sten. Äggen 200-300 st som är gulrosa kläcks efter ca 3 dygn och ynglen är fritt simmande efter ytterligare ca 4 dygn. Ynglen matas förslagsvis med nykläckt artemia.

Allmänt

Det finns två stycken olika färgvarianter av P. splendida, en normalfärgad och en röd variant, båda varianterna finns i naturen. Den sällsyntare röda varianten förekommer endast i floderna kring Belize.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Lennart Axelsson

Hona

Foto: Jari Nätynki

men hona

Yngel men hona

Foto: Stefan Zelinka

p_splendida05-hona-rickard_hakansson.jpg

hona i röd färgvariant

Foto: Rickard Håkansson

p_splendida05-kaft-niklas_lindqvist.jpg

imponerande käft

Foto: Niklas Lindqvist

P_splendida_huvud-jari-natynki.jpg

Foto: Jari Nätynki


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Petenia splendida

Rio Candelaria


Foto: Bruce Vandeweghe

Foto: Bruce Vandeweghe


Laguna Sacpuy


Foto: Robin Hansson