CARES
Annons

Labeotropheus simoneae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Närbild hane Foto: Malawi Stan (Stanisław Gajaszek)

Labeotropheus simoneae


Släkte: Labeotropheus
Art: simoneae
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Pauers
År: 2016
Tidigare vetenskapligt namn: Labeotropheus trewavasae "Katale"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Katale island, Malawisjön.
Utbredning: Endemiskt till området runt Katale Island, Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-10-01

Temperatur
23-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

I sjön hittas den lilla näbbcikliden från ytan ner till 40 meters djup. Den föredrar den sedimentfria klippbiotopen men kan också hittas i den sedimentrika delen.

Föda

Växtätare (alger). I sin naturliga miljö äter den alger som sitter hårt fast på underlaget. Den skrapar av algerna (aufwuchs) och lämnar skrapmärken efter sig i algmattan. I akvarium äter den de flesta foder, men det rekommenderas att ge foder med högt vegetabiliskt innehåll. Alla Labeotropheus har en bred mun på undersidan av huvudet samt en anmärkningsvärt tjock ”nos” vilket ger dem inte bara ett särpräglat utseende utan gör dem till effektiva algätare.

Könsskillnad

Hanarna är i regel något större. Hanarna blir mörkbruna med orangea inslag, fenor och huvud övergår i blått. Under lek framträder de orangea delarna tydligare hos dominanta hanar. Honorna blir främst mörkt jämnt bruna över hela kroppen, med ett mörkare huvud. Kan ha små gulorangea fläckar på sidan av kroppen.

Akvariemiljö

I akvarium är hanarna ganska aggressiva vid leken. Hålls med fördel tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium inrett med gott om gömställen i form av exempelvis grottor. Där kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och väldimensionerade filter är viktigt. Det är en klar fördel om man i akvarium kan hålla flera honor till en hane.

Beteende & lek

Som andra Mbunas är arten munruvande där honan ruvar på ynglen. Hanen är kraftigt aggressiv mot artfränder såväl som andra fiskar under förberedelser till lek, under lek och ett tag efter leken avslutats. I sjön leker denna art i en grotta som är en del av hanens revir. Labeotropheus lekbeteende är skiljer sig något från övriga mbunas i och med att äggen ibland befruktas utanför honans mun (hos de flesta andra mbunas befruktas äggen inne i munnen).

Allmänt

Skiljer sig från övriga Labeotropheus med sin kraftigt orange-färgade gällock hos hanar, jämfört med blå hos övriga i släktet.

Litteratur

Pauers, Michael J. 2016. "Two new and remarkably similarly colored species of Labeotropheus (Perciformes: Cichlidae) from Lake Malaŵi, Africa". Copeia. v. 104(n. 3)


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer