Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mikael Karlsson
Text: David Rejdemyhr

Chalinochromis cyanophleps


Släkte: Chalinochromis
Art: cyanophleps
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Kullander, Karlsson, Karlsson & Norén
År: 2014
Tidigare vetenskapligt namn: Chalinochromis sp. "patricki"
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Namansi, Tanganyikasjön.
Utbredning: Från Mvuna Island ner till Kalala Island, Tanganyikasjön.

Temperatur
23-26°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Arten ockuperar steniga områden med stora stenar eller stenblock. Den ses sällan i öppet vatten, men kan hittas i de mörkare delarna av dess biotop, i mörka sprickor och grottor.


Hela artregistret sponsras av


Namansi

Hane Namansi

Foto: Mikael Karlsson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chalinochromis cyanophleps

Kisi


Foto: Mikael Karlsson

Namansi


Foto: