CARES
Annons

Altolamprologus sp. compressiceps shell - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

par Chimba Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Altolamprologus sp. "compressiceps shell"

Sumbu


Släkte: Altolamprologus
Art: sp. "compressiceps shell"
Grupp: Snäckskalslekare
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Tidigare vetenskapligt namn: Altolamprologus sp. "sumbu"
Populärnamn: Sumbu
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Mest känd från Zambia där den upptäcktes, men finns troligtvis i större delar av sjön. Möjligen finns fler arter eller underarter av släktet.
NCS Artbeskrivning: Johan Lundin & David Rejdemyhr, 2016-10-24

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

A. sp. "compressiceps shell" lever i och vid snäckskalsbäddar intill klippområden i Tanganyikasjön. Den kan påträffas på djup upp till 30 meter. De lever tillsammans med A. compressiceps

Föda

Detta är en rovfisk som i naturen äter vattenlevande insekter och kräftdjur. De kan troligtvis även ta ett och annat fiskyngel. I akvarium fungerar en räkmix med fokus på räkor eller ett bra torrfoder/pellets bra.

Könsskillnad

Hanen är avsevärt större och kraftigare än honan, 9 mot 6 centimer som vuxna. Honans fenor är tydligt mer avrundande och de har en rundare kroppsform. Det går också att se skillnad på könsöppningen.

Akvariemiljö

Akvariet bör vara inrett med fin sand då de kan gräva lite. Grottor för deras säkerhet samt snäckor i lämplig storlek för lek. Den är liksom de andra arterna i släktet ganska blyg så inredningen bör erbjuda skydd mot medinvånarna som inte bör vara för tuffa och konkurera om samma områden i akvariet. Då arten liksom övriga i släktet har extra kraftiga fjäll har de ett effektivt skydd mot andra arters aggressioner.

Beteende & lek

Liksom sina större släktingar leker även "sumbu" i skrevor mellan stenar där endast honan ryms, saknas det kan de även leka i snäckor. Honan som är mindre får plats i snäckan och hanen befruktar äggen utifrån. Arten är känd för att vara svårt att få till lek och det finns en hel del rapporter om att det är lättare att få arten att leka i små akvarier (50 liter) med endast ett par som redan har bildat ett starkt band sinsemellan innan de flyttas till det mindre akvariet. Ynglen växer mycket långsamt, men är effektiv att gömma sig i skrevor mellan stenar och kan efter månader plötligt dyka upp några storlekar större. Det tar runt två år efter de kläckts innan de är lekmogna.

Allmänt

Detta är en trevlig ciklid som även den som har ett mindre akvarium kan hålla. Den har sina större släktingars tuffhet om än i mindre skala.

Litteratur

Konings, Ad. 1988. "Tanganyika Cichlids". Verduijn Cichlids, Holland

Koblmüller, Stephan & N. Duftner, K.M. Sefc, M. Aibara, M. Stipacek, M. Blanc, B. Egger, C. Sturmbauer. 2007. "Reticulate phylogeny of gastropod-shell-breeding cichlids from Lake Tanganyika – the result of repeated introgressive hybridization". BMC Evolutionary Biology.

Konings, Ad. 1998. "Tanganyika Cichlids In Their Natural Habitat". Cichlid Press

Takahashi, Tetsumi & K. Watanabe, H. Munehara, L. Rüber, M. Hori. 2009. "Evidence for divergent natural selection of a Lake Tanganyika cichlid inferred from repeated radiations in body size". Molecular ecology. v. 18


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer