CARES
Annons

Julidochromis sp. "gombi"


Foto: Peter Andersson
Släkte: Julidochromis
Art:sp. "gombi"
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Tanganyikasjön; i den södra delen av sjön i ett litet område vid Mpulungu (väster om floden Izi) i Zambia.
NCS Artbeskrivning: Björn Ander, 2015-10-26

Temperatur
24-27,5°C
Volym
Längd
7 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Förekommer i den klippiga biotopen med mycket små skrevor och springor.

Föda

Som foder passar räkmix utmärkt, men även blötlagda pellets och flingfoder brukar accepteras. Levande Artemia tas även med stor förtjusning.

Könsskillnad

Könsskillnad kan vara svår att se, men honan brukar vara lite större. Det föreligger ingen skillnad i färgsättning.

Akvariemiljö

Som medinnevånare i ett akvarium passar små snäcklekande ciklider utmärkt.

Beteende & lek

De lever parvis. Leken sker oftast i taket av en trång grotta, ofta så trång att bara en fisk kan komma in åt gången. En lek kan innehålla upp till 40 ägg. De nykläckta ynglen sätts fast i taket på grottan av föräldrarna. Ca sju dagar efter leken är det dags att börja mata ynglen. Nykläckt Artemia är utmärkt. Föräldrarna bedriver ingen speciell yngelvård än att de försvarar sitt lekrevir inom vilket ynglen uppehåller sig. Föräldrarna leker ganska snart igen och den första kullen får gå kvar i reviret. Julidochromis-arter i allmänhet är ganska aggressiva mot artfränder och skall man hålla fler par i samma akvarium bör detta inte understiga 100 cm. Akvariet kan då vara inrett så att det indelas i två naturliga revir, t ex med att två stenrösen i varje hörn skiljs genom ett område med fri sand i mitten. Man har konstaterat att Julidochromis-arter kan använda sig av två olika fortplantningsstrategier. Den ena är att leka med täta mellanrum men inte producera så stora kullar, ungefär ca tio ägg med ca två veckors mellanrum. Den andra är att producera stora kullar men mer sällan, upp till 40 ägg med upp till sex månaders mellanrum. Vad detta beror på vet man inte exakt, kanske har det med fodertillgången att göra.

Allmänt

Om man har fått ut ett lekpar av Julidochromis sp."gombi" kan detta hållas i ett så litet akvarium som är 50 cm långt. Men det är lättare i ett större akvarium då fiskarna i små akvarier är mer känsliga för förändringar. Det kan vara en så liten förändring som ett vattenbyte. Därför är det lämpligt att inte göra för stora vattenbyten åt gången men mer ofta.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


månadens ciklid i Ciklidbladet
månadens ciklid i Ciklidbladet
Foto: Roger Häggström
Par
Par
Foto: Peter Andersson

Fångstplatser


Mpulungu, Zambia


OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Julidochromis sp. "gombi" i Ciklidbladet

Nummer Artikel
199703 Skötsel och lek av några mindre kända Julidochromis