Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jacek Jackiewicz
Text: Hans Bergkvist

Taeniolethrinops praeorbitalis


Släkte: Taeniolethrinops
Art: praeorbitalis
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Regan
År: 1922
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis praeorbitalis, Lethrinops praeorbitalis
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Nära Langenburg, Malawisjön.
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
30 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Förekommer i hela sjön i första hand på grunt vatten med sandbotten, men har även fångats på 50 meters djup. De flesta individerna som förekommer i hobbyn är fångade i Senga bay.

Föda

Den lever på insektslarver och andra småkryp som den gräver fram i sandbotten med sina avlånga mun och kraftiga käkparti. I sjön lever den i symbios med Cyrtocara moori som följer efter och äter av resterna som virvlar ut genom gälarna eller rörs upp i sandbotten. I gengäld håller Cyrtocara moori bort andra fiskar från matplatsen.

Könsskillnad

Honan kan bli 28cm lång i akvariemiljö och har en diskret gulaktig ton. Hanen kan bli 35cm i akvariemiljö och har en blågrön skimrande ton med mycket långa utdragna fenor.

Akvariemiljö

En storvuxen ciklid som kräver ett stort akvarium. Inredningen bör vara framförallt fin sandbotten som den kan rota runt i, inte för grovkornig grus eftersom det kan skada mun och gälar. Gärna med några stenpartier. Det är en lugn malawiciklid som fungerar med de flesta andra likasinnade. Hålls bäst med en hane och flera honor.

Beteende & lek

Hanen bygger en stor sandkrater som den försvarar och lockar till sig honor med sin parningsdans. Honan munruvar under cirka 21 dagar och får kullar på 40-60 yngel.

Allmänt

En ciklid som inte förekommer så ofta i handeln. Man kan skilja den från Taenioletrinops laticeps på en längre mer utdragen mun och att den saknar en diagonal rand.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Jacek Jackiewicz

Chembe

Hona Chembe

Foto: Ad Konings

Yngel

Foto: Hans Bergkvist

T_praeorbitalis-chembe02-lekplats-Ad_Konings.jpg

lekplats, Chembe

Foto: Ad Konings

T_praeorbitalis02-Jacek_Jackiewicz.JPG

hane

Foto: Jacek Jackiewicz

t_praeorbitalis04-jacek_jackiewicz.jpg

yngel

Foto: Jacek Jackiewicz


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Taeniolethrinops praeorbitalis

Chembe


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings


Otter Point


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Ngara


Foto: Jacek Jackiewicz