Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Pseudotropheus williamsi - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magnus Cronqvist Text: Kjell Fohrman och Christian Alfredsson

Pseudotropheus williamsi

Williamsi, Williams mbuna


Släkte: Pseudotropheus
Art: williamsi
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Gnther
År: 1894
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis williamsi, Tilapia williamsi
Populärnamn: Williamsi, Williams mbuna
Geografiskt område: Malawisjn
Utbredning: Malawisjn: Runt Likoma- och Chizumuluarna i Malawi. Norra delen av sjn vid Makonde till Nkhata Bay

Temperatur
23-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
18 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Den terfinns i klippbiotopens vre del med mycket turbulent vatten dr den r relativt skygg. Hanarna hller ett stort revir och jagar ivg andra hanar.

Föda

Alltare. I sin naturliga milj ter den i huvudsak plankton, men ven insektslarver och andra sm ryggradslsa djur. Lmpligt akvariefoder r fryst foder kombinerat med torrfoder av olika slag.

Könsskillnad

Hanen r betydligt mer orange n honan och fr bl lppar. Honan r mer gul/gr. Bda har tv rader med prickar.

Akvariemiljö

Ett lmpligt akvarium skall innehlla gott om gmstllen (grna grottor byggda med stenar) men ven ett ppet sandomrde. Bottenmaterialet skall vara finkornigt. Denna art kan hllas ihop med andra strre mbunas, samt med haplisar, d den r lite tuffare n mnga andra mbunas.

Beteende & lek

Alla haplochromina r maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar cirka 20 till 25 dygn och antalet yngel brukar variera mellan 30 och 50. Denna arts hanar r revirhvdande mot andra hanar av samma art. I ett rejlt stort akvarium kan man ha flera hanar ihop. Det r viktigt att det finns gott om gmstllen i akvariet.

Allmänt

Det finns flera olika populationer av denna art.Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av


Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer