Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Cyprichromis coloratus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Mbita Island Foto: Anders Larsson
Felanmäl artbeskrivningen

Cyprichromis coloratus

Cyprichromis sp.


Släkte: Cyprichromis
Art: coloratus
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Takahashi & Hori
År: 2006
Populärnamn: Cyprichromis sp.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Wonzye Point i Zambia.
Utbredning: Arten är känd från den södra delen av Tanganyikasjön vid Wonzye Point, Kasenga och Nkumbula Island.
NCS Artbeskrivning: Anders Larsson, 2015-10-26

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-27,5°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
11 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Arten lever på 4-40 meters djup i fritt vatten med närhet till undervattensklippor.

Föda

I naturen äter de i huvudsak djurplankton. I äter akvarium de allt den bjuds på men kan få magproblem vid fel fodertyp.

Könsskillnad

Hanarna står för färgprakten. Både gula och blå hanar finns inom arten. Honorna är brun aktiga.

Akvariemiljö

Arten skapar sällan några problem men kräver att vattnet bör vara svagt alkaliskt och ha hög hårdhet. Syrerikt vatten med låg halt av kväveföreningar (nitrit, nitrat) är också en förutsättning för att hålla fisken frisk.

Arten håller sig främst i de övre delarna av akvariet.

Beteende & lek

Arten är maternal munruvare. Honan tuggar i ca 21 dagar vid 26 °C. Hanarna håller revir utefter klippor och fritt i vattnet i mellanregionen. Dessa försvaras aktivt mot andra hanar inom arten.

Allmänt

Hålls bäst i grupper runt 10 djur eller fler. Könsfördelning på 50/50 är alltid att föredra på denna typ av fisk. 2-3 hanar inom arten kan innebära att att man får utstött och mobbad fisk.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Mbete, Zambia

Mbita Island, Mbita, Mbity är synonymer till samma plats.

Mpulungu, ZambiaOdlingsformer


Filmer