Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Melanochromis auratus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Carl Eklind
Felanmäl artbeskrivningen

Melanochromis auratus


Släkte: Melanochromis
Art: auratus
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Boulenger
År: 1897
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia aurata, Tilapia aurata, Chromis auratus, Pseudotropheus auratus.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Monkey Bay i den södra delen av Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: John Ferguson, 2017-08-20

Lagerstatus

Nols Akvariehobby har fisken på lagerlistan
Imazo (grossist) har fisken på lagerlistan
Ingen träff hos Ruinemans
Akvarieimporten har fisken på lagerlistan
Sandby Ciklidhobby har fisken med på lagerlistan
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Förekommer endemiskt i Malawisjön. Utbredningen är begränsad till klippiga kustområden. Det förefaller som om arten förekommer i lämpliga biotoper runt hela sjön. Den förekommer på 0-40 meters djup, alltid i direkt närhet till klippig botten.

Föda

Den tar gärna det mesta i torrfoder, ersättningsfoder och levande foder. Men den är inte speciellt begiven på grönfoder.

Könsskillnad

Hannarna har nästan alltid en äggfläck på analfenan, vilket honorna inte har.

Akvariemiljö

Liksom för övriga mbunaciklider bör man inreda akvariet med gott om gömställen. Man kan använda t. ex. stenar, keramikrör och blomkrukor. De skall ligga stadigt på akvariets botten eller på bottenfiltret, eftersom denna art liksom övriga mbunaciklider gräver väldigt mycket.

Beteende & lek

Leken sker enligt det normala mönstret för haplochromida munruvare. En av de största svårigheterna vid odling av M. auratus (och de flesta andra Melanochromis-arterna) är att hannarna är extremt aggressiva gentemot alla fiskar som har ett mönster med vågräta ränder. Detta gäller även icke helt lekmogna honor. I naturen uppstår inte detta problem, eftersom en hona som av misstag kommer in i en hanes revir snabbt kan fly tillräckligt långt därifrån. I det begränsade utrymmet i ett akvarium kan hon däremot inte fly utanför hanens "kritiska avstånd". Man kan motverka denna svårighet på olika sätt: a) Flera honor för att späda ut aggressionen. b) Flera hannar för att de skall vara fullt upptagna med att slåss sinsemellan, så att de glömmer honorna. c) Gömställen på sådana platser som hannarna finner "otrevliga" som t. ex. nära vattenytan. Förföljda fiskar flyr ofta till ett hörn vid vattenytan. Man kan bygga gömställen med hjälp av stora flytväxter, bitar av flytande plaströr, samt korkrör eller motsvarande. Följden av hannarnas enorma aggression är att honorna måste flyttas till ett ruvningsakvarium så snart som möjligt efter leken. Detta är inte en art där honorna tryggt kan lämnas att ruva i sällskapsakvariet.

Allmänt

Vattenvärdena skall vara som för övriga malawiciklider- medelhårt och basiskt, pH 7.2-8.5. Temperatur 24-26 C.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer


Filmer