Sandby Ciklidhobby

Melanochromis auratus


Foto: Carl Eklind
Släkte: Melanochromis
Art: auratus
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Boulenger
År: 1897
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia aurata, Tilapia aurata, Chromis auratus, Pseudotropheus auratus.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Monkey Bay i den södra delen av Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: John Ferguson, 2017-08-20

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Förekommer endemiskt i Malawisjön. Utbredningen är begränsad till klippiga kustområden. Det förefaller som om arten förekommer i lämpliga biotoper runt hela sjön. Den förekommer på 0-40 meters djup, alltid i direkt närhet till klippig botten.

Föda

Den tar gärna det mesta i torrfoder, ersättningsfoder och levande foder. Men den är inte speciellt begiven på grönfoder.

Könsskillnad

Hannarna har nästan alltid en äggfläck på analfenan, vilket honorna inte har.

Akvariemiljö

Liksom för övriga mbunaciklider bör man inreda akvariet med gott om gömställen. Man kan använda t. ex. stenar, keramikrör och blomkrukor. De skall ligga stadigt på akvariets botten eller på bottenfiltret, eftersom denna art liksom övriga mbunaciklider gräver väldigt mycket.

Beteende & lek

Leken sker enligt det normala mönstret för haplochromida munruvare. En av de största svårigheterna vid odling av M. auratus (och de flesta andra Melanochromis-arterna) är att hannarna är extremt aggressiva gentemot alla fiskar som har ett mönster med vågräta ränder. Detta gäller även icke helt lekmogna honor. I naturen uppstår inte detta problem, eftersom en hona som av misstag kommer in i en hanes revir snabbt kan fly tillräckligt långt därifrån. I det begränsade utrymmet i ett akvarium kan hon däremot inte fly utanför hanens "kritiska avstånd". Man kan motverka denna svårighet på olika sätt: a) Flera honor för att späda ut aggressionen. b) Flera hannar för att de skall vara fullt upptagna med att slåss sinsemellan, så att de glömmer honorna. c) Gömställen på sådana platser som hannarna finner "otrevliga" som t. ex. nära vattenytan. Förföljda fiskar flyr ofta till ett hörn vid vattenytan. Man kan bygga gömställen med hjälp av stora flytväxter, bitar av flytande plaströr, samt korkrör eller motsvarande. Följden av hannarnas enorma aggression är att honorna måste flyttas till ett ruvningsakvarium så snart som möjligt efter leken. Detta är inte en art där honorna tryggt kan lämnas att ruva i sällskapsakvariet.

Allmänt

Vattenvärdena skall vara som för övriga malawiciklider- medelhårt och basiskt, pH 7.2-8.5. Temperatur 24-26 C.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Ad Konings
Foto: Ad Konings
Foto: Simon Arvestrand
Aquarium Malawi
Aquarium Malawi
Foto: Aquarium Malawi
hona
hona
Foto: Leif Petersen

Fångstplatser


Mbenji Islands,

Foto: Mark Smith

Ntekete,

Röd
Röd
Foto: Patrik Hultqvist

Thumbi West Island,

Foto: Wim Breukink
Foto: Wim Breukink

OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Melanochromis auratus i Ciklidbladet

Nummer Artikel
198210 "Cynotilapia afra lemon pearl" og "Ps. micracilius"
199008 "Röd Zebra" Marmelade Cat?
201201 Melanochromis – randiga mbuna
200503 Melaochromis labrosus - en gammal bekantskap
201501 Akvaristikens och Nordiska Ciklidsällskapets bakgrund
198102 Årets omslags ciklid - Melanochromis auratus
199603 Bakom kulisserna. Del 1.
199308 Beteende-studier i Ciklidakvariet
200101 Cikliderna vid Thumbi West-ön
198510 Cikliders beteende
198706 Ciklidinventering 1987
198708 Ciklidinventering 1987 fortsättning
198707 Ciklidinventering fortsättning
197805 Ciklidinventeringen: En sammanställning
199001 Elis Frågehörna
198909 Elis Frågehörna
197806 Ett nytt sätt?
199004 Fiskfoder, Del 3
199002 Fiskfoder. Del 1
197809 Fyra arter av släktet Melanochromis
199705 Gamla godbitar
199608 Importnytt från Aquarium Malawi AB
199902 Iodotropheus sprengerae
198509 J-Å:s klagolåt
198402 Malawi- på ett lite annorlunda sätt
199009 Malawiakvariet, Del 2
198508 Månadens Ciklid
199102 Melanochromis auratus
198109 Min favoritfisk- eller Labeotropheus trewavasae
199503 Min kärlekskranke auratus-hane
200903 Mina erfarenheter av att odla ciklider från Östafrikas sjöar
198704 Mitt första ciklidakvarium
199507 Monster i akvariet!
198305 Mötet med Melanochromis auratus
202101 Nålmärken från akvarieföreningar i Sverige
199503 Olika typer av beteenden
197701 Ordning på torpet
200402 Sorger og glæder med Pseudotropheus demasoni
199906 Sydamerikanska ciklider. Del I
200202 Vad betyder namnet?
198404 Världens artrikaste sjö
197608 Vit auratus Melanochromis parallelus
200204 Webbnytt