Till att börja med så ska man se till att hanteringen av fisken är så skonsam som möjligt, men det gäller ju i all hantering av akvariefisk. Behandla den inte mer stressande än vad du skulle göra med din finaste dyrgrip som du flyttar mellan akvarier.

Fiskar ska avlivas på något av följande sätt

Dessa avlivningssätt är tillåtna i Sverige för försöksdjur (fisk)

  1. Hårt slag i huvudet direkt följt av att hjärnan förstörs (t.ex. med kniv eller att huvudet helt enkelt krossas). Mycket stora fiskar kan man tvingas strupskära efter slaget i huvudet.
  2. Överdosering med bedövningsmedel i vattnet (t.ex. nejlikolja, metomidate, MS222 eller 2-phenoxy ethanol). Det enda tillgängliga för akvarister är nog nejlikolja. Hjärnan på fisken förstörs genom att fisken får ligga bedövningsbadet minst en halvtimme eller enligt ovan. Det är viktigt att hjärnan förstörs då giftet kan gå ur kroppen på en tillsynes död fisk och den kan då vakna upp. MS222 är surt och pHt i vattnet måste justeras för att inte stressa fisken. Särskilt viktigt är att inte överdosera. En för hög dos av vissa bedövningsmedel kan stressa fisken oerhört.
  3. På små fiskar är det tillåtet att huvudet avlägsnas från kroppen varefter hjärnan förstörs enligt ovan, men vi avråder från metoden då detta inte nödvändigtvis avbryter hjärnaktiviteten. Det är viktigt att hjärnan förstörs omedelbart efteråt då en fiskhjärna är aktiv även efter att huvudet avlägsnats från kroppen.

Följande avlivningsmetoder är INTE ACCEPTABLA.

  1. Avkylning och frysning tar lång tid. Det finns försök som visat att fiskar blir extremt stressade när vattnet fryser.
  2. Kokning/uppvärmning är extremt plågsamt och helt förkastligt särskilt på stora fiskar som det kan ta relativt lång tid innan de dör.
  3. Spola ner i toaletten är självklart förkastligt liksom kvävning, lägga fisken på land och liknande.
  4. Att lägga fisken i formalin eller sprit ger inte en snabb eller skonsam död.
  5. Sist, men inte minst, DET ÄR HELT FÖRKASTLIGT ATT SLÄPPA UT FISKEN I NATUREN! Den kommer troligen att gå en lång och utdragen död till mötes. I värsta fall överlever den och kan då påverka våra inhemska fiskar. Det finns även risk för sjukdomsspridning.
keyboard_arrow_up