Vad händer om stjärtfenan på en jagad hona är riktad uppåt? Hons står även med baken högre än huvudet...Vad händer? Vad ska jag göra?