Det fanns ett förslag att totalförbjuda import av vildfångade fiskar till Tyskland från tredje länder (dvs utanför EU). Lyckligtvis blev det inte så, förbudet som fastställdes gäller endast import, innehav och försäljning av djur som fångats och exporterats olagligt i sitt hemland.
Låt oss hoppas att detta beslut blir riktgivande också hos oss.

Källa: Deutsche Cichliden-Gesellschaft:s hemsida 5.11.2021 Entschluss des Bundesrates - Kein generelles Verbot des Imports von Wildfängen