FAQ för Ciklid.org

Här kan du hitta svar på frågor om hur vBulletin fungerar. Använd länkarna eller sökfältet nedan för att hitta runt.

Ciklid.org behörighetsnivåer

Följande behörighetsnivåer finns i forumet på Ciklid.org

Användare inväntar mailverifiering - kan logga in men EJ posta inlägg i forum eller köp & Sälj
Registrerad användare - kan posta inlägg
NCS Medlemsbehörighet - kan posta inlägg och en mängd andra medlemsförmåner.
Forumvärd - kan posta och moderera inlägg, viss användarhantering
Styrelsemedlem - fullständiga behörigheter
Administratör - fullständiga behörigheter
Har du problem med behörigheter, ta kontakt med webmaster@ciklid.org

Återställa tidigare lösenord

För att kunna använda sitt gamla användarkonto i det nya forumet eller för att få hjälp med att återaktivera sitt lösenord, krävs några steg att utföra.

Steg 1.
Logga in med ditt gamla konto och lösenord, så får du upp en ruta som anger att ditt lösenord är felkatigt, med en länk att klicka på för att ange den mail-adress som du registrerat för det aktuella användarkontot.

Alternativt så går man direkt till denna mailverifiering via denna länk http://www.ciklid.org/forum/login.php?do=lostpw

Steg2.
Du får nu ett mail med uppgifter om hur du återställer ditt användarkontos lösenord. Följ länken.

Steg3. När du besökt den länkade sidan så skickas ditt lösenord till dig per mail.

Du kan nu logga in på nytt.

Användning av avatar på Ciklid.org

Som användare registrerade i forumet ges du möjligheten att använda dig av en avatar ( en liten personbild) som visas för varje inlägg du gör.

Dessa avatarer skall följa några enkla regler:

- Avatar skall vara en personbild där det syns vem man är.
- Avatar skall ha maxstolek 96x96 bildpunkter (pixlar).
- Du skall äga upphovsrätt till bilden som används, eller fått särskilt tillstånd av den som äger upphovsrätt.

Mer om avatarer finns på att läsa här

NCS Logo

Många undrar över vad det är för fisk som visas i NCS logo. Bilden visar ett undjur Tropheus duboisi. http://www.ciklid.org/artregister/artreg_visa.asp?id=176 Fångstplats okänd.

Hur får jag NCS Medlemsbehörighet i forumet

Alla som är betalande medlem av NCS får också en hel del extra medlemsförmåner, läs mer om dem här: Medlemsförmåner.

Om man av olika skäl inte fick sina behörigheter aktiverade i samband med betalning av NCS medlemskap krävs att man fyller i sin profil med för och efternamn, samt medlemsnummer och sedan gör en ansökan via 'Mina profiluppgifter - Gruppmedlemskap' eller genom att följa länken här.

Din ansökan behandlas sedan av medlemsansvarig som stämmer av medlemsregistret och du får därefter tillgång till dessa funktioner. Varje år så kommer det att krävas en ny ansökan som stämms av mot det årets medlemsregister.

Användning av färger på text

Användning av avvikande färger (allt annat än svart) i inläggens text skall ske med behärskning.

Att färga enstaka ord eller mening är ok, medans att sätta alla text i inlägget till anann färgför att utmärka sig, inte är ok.

Blir det ett problem att hålla ordning på hantering av färger så kommer funktionen att tas bort.

Användning av video på Ciklid.org

För att kunna använda funktionen att lägga till video i forumet krävs att du är Registrerad användare eller NCS Medlem.

Det finns ett antal fördefinierade websidor som håller filmer som man kan länka in. För att länka till en film måste man söka fram filmens ID och klistra in denna mellan så kallade BB-koder. Rent praktisk sker det genom att du kollar webadressen till din film, och letar efter = tecknet tex. detta http://www.youtube.com/watch?v=cTfNA2w7dPA.Kopiera detta filmID och klistra in i ditt inlägg. Markera filmID och tryck på Youtube ikonen (femte från höger) så kommer det nu i inlägget att stå [youtube]cTfNA2w7dPA[/youtube].Nu visas filmen länkad i ditt inlägg.Nedan kan ni se exempel för de olika filmställen som stödjs. Tekniken är samma för alla, men med olika BB-taggar.

Exempel filmsida:
Orignalänk film
[BB-kod]filmID[/BB-kod]

Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=cTfNA2w7dPA
[youtube]cTfNA2w7dPA[/youtube]


YouTube HD:
http://www.youtube.com/watch?v=59mu--1oaWs
[youtubehd]59mu--1oaWs[/youtubehd]


Google Video:
http://video.google.com/videoplay?docid=9118881934740736440
[google]9118881934740736440[/google]


Vimeo:
http://www.vimeo.com/70334
[vimeo]70334[/vimeo]


Svt Play:
http://svtplay.se/v/1392455
[svt]1392455[/svt]


Mina filmer:
http://www.ciklid.org/filmer/MVI_6890.avi
[minvideo]http://www.ciklid.org/filmer/MVI_6890.avi[/minvideo]

Forumsregler

På forumet finns ett antal regler och riktlinjer för hur forumet skall användas och skötas. Målet med dessa regler är att skapa en god stämning samt trygga förhållanden för alla som använder forumet på Ciklid.org.

Forumets regler upprätthålls av moderatorer knutna till Ciklid.org. Moderatorernas funktion är att bevara en trivsam miljö på forumet. I detta arbete ingår allt ifrån att flytta trådar till rätt avdelning, till mer avancerat arbete som att t.ex. ta bort olämpliga inlägg.

Moderatorerna är här för din skull och jobbar ideellt för forumets bästa, visa dem därför den respekt de förtjänar. Moderatorerna försöker vara så liberala som möjligt och ingriper först när något postats som bedöms vara klart utanför vad som är acceptabelt. I forumet är en allmän regel att man håller en trevlig ton och tänker på det som brukar kallas ”netikett”.

Genom att använda forumet på Ciklid.org förbinder Du dig till att följa följande regler:

Forumsregler

§1. Vid registrering skall Du ALLTID ange korrekt för- och efternamn samt e-postadress i profilinformationen. Du har möjlighet att använda ett alias för inloggning och visning i forumet, men vi ser med fördel att du använder ditt verkliga namn samt e-postadress synbart i forumet. Validering av e-postadressens äkthet kommer att ske.

§2. Var trevlig mot och respektera de andra på forumet. Visa respekt för andra människors uppfattning.

§3. Hånfullt beteende, personangrepp samt spridande av negativ information om/mot enskilda personer, moderatorer eller NCS är ALDRIG accepterat. Mobbning och trakasserier ses som mycket allvarligt och får ALLTID en påföljd i form varning eller avstängning från forumet.

§4. Tänk på att trådens ämne ska visa vad inlägget handlar om. Inlägg skall hålla sig till det ämne som tråden avser och placeras i korrekt kategori. Undvik att lägga upp samma tråd eller inlägg flera gånger i följd.

§5. Innan du postar en fråga. Sök för att se om någon redan fått svar på samma fråga.

§6. Inte posta inlägg som kan anses kränkande, stötande, nervärderande eller vara riktat mot en speciell religion, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung. Lagen om "hets mot folkgrupp" gäller även på Internet.

§7. Inte sprida eller länka till bilder och/eller texter av pornografisk natur, ej heller material innehållande, men inte begränsat till, sexistiska uttalanden, straffbar våldsskildring eller barnpornografi.

§8. Inte sprida personuppgifter eller telefonnummer till andra personer utan deras godkännande. Inte heller publicera IP-nummer till fysiska personer. Personuppgiftslagen, ”PUL”, gäller även på Internet.

§9. Inte posta inlägg med anspelningar på innehav och/eller spridning av upphovsrättsskyddat material, s.k. piratkopior.

§10. Inte uppmana till brottslig handling eller utföra brottslig verksamhet över forumet.

§11. Inte posta inlägg som innehåller grova svordomar, könsord eller provokativt innehåll.

§12. Inte posta inlägg, publicera material eller agera på ett sätt som strider mot NCS policyregler så som de kommer till uttryck här och i föreningens stadgar eller på annat sätt inom föreningsverksamheten som kan skada NCS eller inverka menligt på medlemmarnas intressen.

§13. Om Du lämnar negativa omdömen kring produkter och företag skall det ske sakligt och konkret. Tänk efter så att det Du påstår är baserat på verkligheten och inte på subjektiva åsikter.

§14. Information som IP-adress och e-postadress loggas och kan komma att användas vid brytande mot gällande regler.

§15. Inlägg kan utsättas för moderering genom att flyttas, ändras eller tas bort om moderator finner det nödvändigt enligt gällande regler.

§16. Diskussion om låsning av trådar, borttagning av inlägg och liknande tas upp med moderator för respektive avdelning eller webbinfoansvarig via e-post, ALDRIG via forumet. Klagomål på det jobb moderatorer utför skall tas upp med webbinfoansvarig styrelsemedlem. Kritik skall vara konstruktiv och saklig.

§ 16 b. När du postar ett inlägg ger du NCS rätten att hålla kvar inlägget, bilder, länkar och videosnuttar samt andra bilagor som ingår i det och kan inte kräva att NCS ska radera dem helt eller delvis. Du har inte heller rätt att kräva att NCS ska avlägsna ditt namn eller din användarprofil.

Marknadsföring och reklam

§17. Annonsering för produkter får inte förekomma på forumet.

§18. Marknadsföring, recensioner och diskussioner av produkter av person med ekonomiska intressen för produkten får inte förekomma på forumet, utan postas i egenskap av privatperson i form av konsumentinformation. Undantag från detta kan ske efter erhållet tillstånd från styrelsen i de fall där medlem tagit fram någon form av medlemsrabatt för NCS medlemmar.

§19. Försäljning i alla dess former (köpes/säljes/bytes/skänkes) får inte förekomma på forumet. Detta hänvisas till avdelningen ”Köp & Sälj” på Ciklid.org

Upphovsrätt till bilder, filmer och annat material

§20. Publicering av bilder i forumet på ciklid.org får bara göras av upphovsrättsinnehavaren själv, eller där familjemedlem äger upphovsrätt och gett särskilt tillstånd till publicering.

§21. Upphovsrättsinnehavaren kan även i enskild bildtråd ge samtycke till att annan person än upphovsrättsägaren ges rätt att för dennes räkning modifiera enskild bild. Detta skall då framgå vid sådan publicering.

§ 22. Bilder, filmer och annat material som publiceras på NCS hemsida (t.ex. i Artregistret), på Forumet och/eller deltar i Fototävlingen eller någon annan tävling som NCS arrangerar, får fritt användas av NCS på hemsidan och i Ciklidbladet (också ifall Ciklidbladet distribueras elektroniskt) under obegränsad tid. NCS har inte rätt att sälja eller på annat sätt distribuera vidare sådant material, ifall annat inte har avtalats med upphovsmannen.

Övrig information

NCS som tillhandahåller forumet ansvarar för det som skrivs där, vilket betyder att vi har en skyldighet att övervaka samtliga inlägg. NCS och dess moderatorer förbehåller sig rätten att utan förvarning radera både inlägg och användare om regler bryts.

NCS loggar tid, datum samt IP-adress på samtliga postade inlägg. Vid grova förseelser gör NCS en s.k. abuse-anmälan till debattörens internetleverantör och/eller vidtar rättsliga åtgärder.

Inlägg som innehåller text som inte accepteras tas bort i sin helhet, eller redigeras om det är möjligt. Finns e-post angiven informeras avsändaren i regel i samband med att inlägget raderas.

Brott mot en eller flera av våra forumsregler kan resultera i skriftlig varning, låsning eller avstängning (användarens konto raderas) från forumet. Sanktionerna kan vara på viss tid eller för evigt.

Forumet hostas av en svensk Internetleverantör i Sverige. Således gäller också svensk datalagstiftning och svensk lag i övrigt.


Om du finner ett inlägg som du anser bryter mot reglerna eller om du har frågor eller synpunkter på gällande regler kan du skicka e-post till: forum@ciklid.org

Sök i FAQ

Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.

Sponsorer

Akvariekungen

Ciklidhuset

Cyberzoo

Sandby Ciklidhobby