Sandby Ciklidhobby

Lepidiolamprologus boulengeri


hane Foto: Pierre Nordlander
Släkte: Lepidiolamprologus
Art: boulengeri
Grupp: Snäckskalslekare
Beskrivning: Steindachner
År: 1909
Tidigare vetenskapligt namn: Neolamprologus boulengeri, Julidochromis boulengeri.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön.
Utbredning: Tanganyikasjöns nordöstra kust mellan Nyanza Lac i Burundi och Malagarasi-floden i Tanzania.
NCS Artbeskrivning: Johan Lundin, 2015-10-26

Temperatur
24-27,5°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Lepidiolamprologus boulengeri förekommer Tanganyikasjöns östra del, mellan Malagarasifloden och Kigoma. Den återfinns över sandbiotoper på djup mellan 10 och 35 meter.

Föda

I naturen äter Lepidiolamprologus boulengeri små kräftdjur och ryggradslösa djur. I akvarium kan räkmix eller ett torrfoder/pellets av god kvalité användas som mat.

Könsskillnad

Hanen är något större än honan, men det är säkrast att titta på respektive könsöppning.

Akvariemiljö

Inredningen till Lepidiolamprologus boulengeri kan bestå av öppna ytor och mycket snäckskal i storlek så att honan kommer in i dem. Akvariet ska också innehålla finkornig sand så att hanen kan gräva och positionera sin snäcka i den vinkel som han önskar ha den i.

Beteende & lek

Lepidiolamprologus boulengeri är en parlevande snäcklekare. Därför ska flera tomma snäckskal finnas tillgängliga för paret. Båda föräldrarna försvarar yngelkullen.

Allmänt

Lepidiolamprologus boulengeri har tidigare befunnit sig i släkten som Julidochromis och Lamprologus. Just nu (2013) befinner den sig alltså i Lepidiolamprologus.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Pierre Nordlander

Fångstplatser


Cape Kachese, Zambia

Kigoma, Tanzania

Kipili,

Foto: Jeff Dubosc

Nyaza-Lac, Burundi


OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Lepidiolamprologus boulengeri i Ciklidbladet

Nummer Artikel