Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Gonçalo Silvestre
Text:

Xenotilapia spilopterus
Prickfensspilopterus


Släkte: Xenotilapia
Art: spilopterus
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Poll & Stewart
År: 1975
Tidigare vetenskapligt namn: Xenotilapia spiloptera
Populärnamn: Prickfensspilopterus
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganikasjön vid Nyika Bay runt Nkumbula-ön ca 2 km norr om Mpulungu i Zambia.
Utbredning: Endemisk till de södra delarna av Tanganyikasjön, mellan Kapamba (Kongo) och Kigoma (Tanzania).

Temperatur
24-27°C
Volym
130 cm & 250 l
Längd
12 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Återfinns i den grunda till mellangrunda övergångszonen där en stenig biotop övergår till finkornig sand.

Föda

Den äter i huvudsak små ryggradslösa djur som lever i sedimentet på klipporna och som skiljs ut genom att klippsedimentet filtreras genom gälarna. De har också observerats simma i stora stimm och äta zooplanktong i öppet vatten (Konings, 1998). I akvarium rekommenderas en kombination av frysta insekter såsom artemia, mygglarver och liknande samt en basföda av små sjunkande pellets med högt vegetabiliskt innehåll.

Könsskillnad

Det är mycket svårt att skilja könen åt, men hanarna blir något större och blir utvecklar kraftigare färger än honorna.

Akvariemiljö

Inred akvariet med ytor med fin sand och många grottor i olika delar av sakvariet. Lämpligen hålls arten med andra fredliga arter från Tanganyikasjön. Arten anses av många som en av de robustare i släktet och kan hållas i sällskapsakvarium med Tanganyika-tema.

Beteende & lek

Arten är en biparental munruvare, men kan leva i stora grupper mellan lekperioderna. Inför lek delar de upp sig i par där paret leker flera gånger i sitt revir som de bygger på sandbotten mellan eller nära större stenar. Honan munruvar ynglen i cirka 9-12 dagar innan hannen tar över och han ruvar ytterligare 6-10 dagar inan ynglen släpps ut fritt i omgivingen. Därpå skyddar föräldrarna ynglen flera veckor. De största kullarna man räknat har haft 40 yngel (Konings 1998).

Allmänt

Har fått sitt namn efter den stora svarta fläck den har på yttre del av av sin ryggfena. spilor = fläck och pteron = fjäder.

Litteratur

Poll, Max & D. J. Stewart. 1975. "A new cichlid fish of the genus Xenotilapia from Lake Tanganyika, Zambia (Pisces, Cichlidae)". Revue de Zoologie et Botanique Africaines. 89 (4)

Konings, Ad. 1998. "Tanganyika Cichlids In Their Natural Habitat". Cichlid Press

Konings, Ad. 1992. "Spawning Xenotilapia spiloptera Poll & Stewart, 1975". The Cichlids Yearbooks. v. 2

Konings, Ad & H.W. Dieckhoff. 1992. "Tanganyika Secrets". Cichlid Press.

Maréchal, Chantal & M. Poll. 1991. "Xenotilapia". Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). v. 4


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Mabilibili

Hane Mabilibili

Foto: Carl Eklind

Mahale, hane

Hona Mahale, hane

Foto: Evert van Ammelrooy

x_spilopterus_mabilibili01-huvud-Jonas_Eriksson.jpg

Mabilibili

Foto: Jonas Eriksson

x_spiloptera-kachese02-1-magdalena_kwolek-mirek.jpg

Kachese

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

x_spilopterus02-carsten_thorleif_stabel.jpg

Hane

Foto: Carsten Thorleif Stabel

Filmat i det vilda Film av: Carsten Thorleif Stabel

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Xenotilapia spilopterus

Mabilibili


Foto: Jonas Eriksson

Foto: Steen Christiansen
Hane
Foto: Gonçalo Silvestre
Närbild hane
Foto: Gonçalo Silvestre
Par
Foto: Gonçalo Silvestre

Foto: Ad Konings

Kipili

Hane
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Hane
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Cape Kachese


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Ad Konings
Kasanga


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings
Chimba


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Kigoma - Pearly Spot Spilopterus

Grupp vid Jacobsens Beach
Foto: Carsten Thorleif Stabel

Foto: Evert van Ammelrooy

Ndole Bay


Foto: Ad konings

Cape Chaitika

Par
Foto: David Lundvall

Foto: David Lundvall

Foto: David Lundvall

Kalambo


Foto: David Lundvall

Mbete


Foto: David Lundvall

Tongwe

Ruvande par
Foto: David Lundvall
Ruvande par
Foto: David Lundvall

Bangwe


Foto: Ad Konings

Luagala Point


Foto: Ad Konings