Akvarieleasing
Annons

Cyprichromis pavo - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Kamal H. Qureshi

Cyprichromis pavo


Släkte: Cyprichromis
Art: pavo
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Büscher
År: 1994
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön nära Tembwe i DR Kongo.
Utbredning: I Tanganyikasjöns södra halva.
NCS Artbeskrivning: Kamal H. Qureshi, 2015-10-26

Temperatur
24-27,5°C
Volym
150 cm & 350 l
Längd
12 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Lever i närhet till klippor på ett djup av 25 till 45 meter. C. pavo finns på många olika platser i sjöns södra delar.

Föda

Planktonätare. Äter i akvarium nykläckt artemia, räkmix och flingfoder av god kvalitet. Det är viktigt att utfodra ofta, då de inte äter mycket under kort period utan är anpassade att i naturen beta under långa tidsperioder. Honorna har en tendens att bli för magra, om de inte utfordras ofta med bra foder.

Könsskillnad

Hanarna är de färgrikaste och har vackert lyrformade fenor. Även honorna kan ha fin färg! Särskilt Molirovariantens honor med stilig gul stjärtfena och gula fjäll på sidan. Hannarna och honorna kan ha varierande färger inom samma grupp. Dock är det huvudsakligen stjärtfenornas färger som varierar. Hanarna blir cirka 14 cm medan honorna stannar på runt 12 cm.

Akvariemiljö

Som de flesta Tanganyikaciklider ska de hållas i väl syresatt vatten med god cirkulation.

Beteende & lek

I motsättning till de andra Cyprichromiser håller C. pavo hannar revir omkring klippor och leken sker på en lodrät klippyta. Det er en fisk som trivs i store grupper i store akvarier. Minimum 10 fiskar och minimum 5 hannar. Färgspelet när hannarna spänner upp sig mot varandra kan fånga in de mest oinvigde till akvariet. Akvariet skal gerna vara över 500 liter. Arten är maternal munruvare och honorna spottar efter drygt 21 dagar.

Allmänt

En vacker, lugn och färgrik ciklid, som leker och uppvisar ett ytterst intressant beteende. Passar fint in i de flesta Tanganyikaakvarier.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Cape Tembwe, Kongo

Chituta, Zambia

Fulwe, Tanzania

Kambwimba, Tanzania

Kasanga, Tanzania

Moliro, Kongo

Msalaba, TanzaniaOdlingsformer