Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Hans van Heusden
Text:

Aulonocranus dewindtii
Gulrandig aulonocranus


Släkte: Aulonocranus
Art: dewindtii
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Boulenger
År: 1899
Tidigare vetenskapligt namn: Paratilapia dewindtii
Populärnamn: Gulrandig aulonocranus
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Moliro i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer runt större delen av sjön.

Temperatur
23-26°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
14 cm
pH
7.8-9Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Joel Fogby

Hona

Foto: Joel Fogby

a_dewinti03tugg-milan_brenda.jpg

hona som munruvar (tuggar)

Foto: Milan Brenda

a_dewinti02-milan_brenda.jpg

hane

Foto: Milan Brenda

a_dewinti02-01-milan_brenda.jpg

hane

Foto: Milan Brenda


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Aulonocranus dewindtiiKekese

hane
Foto: Milan Brenda

Foto: Milan Brenda

Foto: Milan Brenda