Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Iodotropheus sprengerae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Jacek Jackiewicz

Iodotropheus sprengerae

rostciklid.


Släkte: Iodotropheus
Art: sprengerae
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Oliver & Loiselle
År: 1972
Tidigare vetenskapligt namn: Iodotropheus declivitas
Populärnamn: rostciklid.
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Malawisjn.
Utbredning: Frekommer i den sdra delen av Malawisjn vid arna Boadzulu, Chinyanwezi och Chinyankwazi.

Temperatur
23-28°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Iodotropheus sprengerae frekommer inom sitt utbredningsomrde dr det finns tillgng till klippor samt i vergngszonen.

Föda

Arten ter det mest den hittar i biomattan. Den r allts inte srskilt specialiserad och anses drfr vara en gammal art. Detta leder till att den bara finns p ett ftal platser, eftersom den blir utkonkurerad om det finns mer specialiserade arter inom samma omrde.

Könsskillnad

Frgmssigt skiljer det inte mycket mellan hona och hane, men hannen blir dock oftast ngot strre och har fler ggflckar.

Akvariemiljö

I sprengerae har inga speciella krav utver vad som normalt rekomenderas fr Malawiciklider. Tnk dock p att de flesta andra malawiciklider r tuffare n denna art.

Beteende & lek

Denna art har ingen speciell lekplats och leken kan ga rum varsomhelst dr en hona och en hane trffar p varandra. Detta innebr ocks att Rostcikliden inte r revirhvdande.

Allmänt

Den anses av UICN vara srbar (2007) pga av sitt lilla utbredningsomrde.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer