Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Iodotropheus sprengerae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Jacek Jackiewicz

Iodotropheus sprengerae

rostciklid.


Släkte: Iodotropheus
Art: sprengerae
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Oliver & Loiselle
År: 1972
Tidigare vetenskapligt namn: Iodotropheus declivitas
Populärnamn: rostciklid.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön vid öarna Boadzulu, Chinyanwezi och Chinyankwazi.

Temperatur
23-28°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Iodotropheus sprengerae förekommer inom sitt utbredningsområde där det finns tillgång till klippor samt i övergångszonen.

Föda

Arten äter det mest den hittar i biomattan. Den är alltså inte särskilt specialiserad och anses därför vara en gammal art. Detta leder till att den bara finns på ett fåtal platser, eftersom den blir utkonkurerad om det finns mer specialiserade arter inom samma område.

Könsskillnad

Färgmässigt skiljer det inte mycket mellan hona och hane, men hannen blir dock oftast något större och har fler äggfläckar.

Akvariemiljö

I sprengerae har inga speciella krav utöver vad som normalt rekomenderas för Malawiciklider. Tänk dock på att de flesta andra malawiciklider är tuffare än denna art.

Beteende & lek

Denna art har ingen speciell lekplats och leken kan äga rum varsomhelst där en hona och en hane träffar på varandra. Detta innebär också att Rostcikliden inte är revirhävdande.

Allmänt

Den anses av UICN vara sårbar (2007) pga av sitt lilla utbredningsområde.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer