Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Niels Christian Mohr
Text:

Metriaclima sp. daktari
daktari.


Släkte: Metriaclima
Art: sp. "daktari"
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2008
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus daktari
Populärnamn: daktari.
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Undu Reef

Hane Undu Reef

Foto: Klaus & Anne Hermann

Undu Reef

Hona Undu Reef

Foto: Klaus & Anne Hermann


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima sp. daktari

Undu Reef


Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann