Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mark Smith
Text:

Metriaclima barlowi


Släkte: Metriaclima
Art: barlowi
Grupp: Mbunas
Beskrivning: McKaye & Stauffer Jr
År: 1986
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus fuscoides
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Nakantenga-ön.
Utbredning: Förekommer i Malawisjöns sydvästra del.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Nakantenga island

Hona Nakantenga island

Foto: Patrik Hultqvist


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima barlowi

Nakantenga island


Foto: Patrik Hultqvist

Mbenji Islands

Hane
Foto: Mark Smith