Akvarieleasing

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Nimbochromis venustus

venustus


hane i lekfärger
hane i lekfärger Foto: Jonas Eriksson
Släkte: Nimbochromis
Art: venustus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Boulenger
År: 1908
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis venustus, Cyrtocara venusta
Populärnamn: venustus
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön och Shirefloden.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: Hans Appelskog, 2012-03-24

Temperatur
23-28°C
Volym
160 cm & 500 l
Längd
25 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Endemisk i sjöarna Malawi/Malombe. Lever i sandiga kustnära vatten.

Föda

I naturen en rovfisk med inslag av insektslarver i dieten. I akvariet äts det foder som släpps ned. Fet mat bör undvikas.

Könsskillnad

Skillnaden i storlek mellan könen uppstår tidigt. Utfärgade hanar antar en gulblå färg som helt eller delvis döljer det rutiga mönstret som honan behåller livet ut. Hanen får också en bred gul bläs som fortsätter bakåt i ryggfenan.

Hanar blir 20 cm SL i naturen, honorna 17 cm SL. I akvarium kan de bli något större.

Akvariemiljö

Det är en rätt snäll ciklid som kan bli mobbad av mindre mbunas. Vattnet skall vara hårt med ett pH på 7,2-8,5. God filtrering och regelbundna vattenbyten är nödvändigt. Ekologin för N. venustus är nästan okänd.

Beteende & lek

Det är en lättlekt munruvare, leken sker på det typiska sätter för Malawiciklider. Det bör finnas fler honor än hanar i akvariet. Vid leken håller hanen territorium vid en grop som grävts i sanden. Hanen lockar honan till lekgropen med en intensiv, men inte brutal, uppvaktning.

Honan kan producera upp till 200 ägg, men 80-100 är mer normalt för en lek. Efter ca 6 dagar kan honan flyttas till ett lugnare lekakvarium, flyttas honan tidigare är risken stor att äggen spottas ut i håven. Ynglen tas om hand av honan under ca en vecka efter att de spottas ut första gången.

Ynglen kan matas med Artemia och finfördelat torrfoder. Tillväxten beror på mängden mat och hur ofta vattenbyten görs. 3-5 matningar/dag och två 50% vattenbyten/vecka ger yngel på 2,5 cm storlek TL efter 8 veckor. De största ynglen är vanligtvis hanar. Hanarna börjar växla färg vid ca 10 cm längd SL. Vid denna längd är också honorna könsmogna. De första lekarna brukar misslyckas, först vid 10-14 månaders ålder brukar den första lyckade leken komma.

Allmänt

I Malawisjön fångas nästan uteslutande hanar. Stora vildfångade hanar förekommer i handeln medan vildfångade honor är mycket sällsynta. Den bör inte hållas tillsammans med N. Livingstonii eller N. polystigma då det lätt kan bli korsningar mellan dessa närbesläktade arter.

Dess relativt ringa storlek, dess vackra färger och den ovanliga färgteckningen gör den till en av de mest attraktiva av de större "haplisarna" från Malawisjön.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Michael Persson
Foto: Ralph Lindberg
15 cm, ätandes 9cm byte
15 cm, ätandes 9cm byte
Foto: Andreas Gradin
månadens ciklid i Ciklidbladet
månadens ciklid i Ciklidbladet
Foto: K. F.

FångstplatserOdlingsformer
Nimbochromis venustus i Ciklidbladet

Nummer Artikel
202203 5 Favoriter
200303 Akvariet vid Malmö museer
200006 Att skaffa akvarium på nytt
201303 De är olika men anses identiska: O. lithobates och O. walteri
199202 Elis Frågehörna
201403 Eskilstuna Malawihobby
199307 Ett ämne som Ni aldrig funderat över förut - Fiskens skinn
199704 Importnytt
200002 Nimbochromis venustus
201703 Nybörjare på malawiciklider
199007 Revisionen av Malawisjöns haplochromider
Felanmäl artbeskrivningen