Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jonas Eriksson
Text: Joakim Draktoft

Aulonocara koningsi
mbenji-aulonocara.


Släkte: Aulonocara
Art: koningsi
Grupp: Aulonocara
Beskrivning: Twail
År: 2003
Tidigare vetenskapligt namn: Aulonocara sp. “stuartgranti mbenji”.
Populärnamn: mbenji-aulonocara.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Mbenjiön
Utbredning: Förekommer runt Mbenjiön i Malawi.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

I naturen påträffas arten över öppen sandbotten i övergångszonen mellan klippor och sandbotten på ett djup mellan 7 och 10 meter.

Föda

Arten söker naturligt sin föda i sanden genom att sila fram små ryggradslösa djur. Till sin hjälp har den tryckkänsliga porer som sitter på undersidan av huvudet. I akvariet fungerar med fördel räkmix som kan kompletteras med frysfoder och torrfoder.

Könsskillnad

Hanarna blir upp till 15 cm och huvudet, överdelen av kroppen, ryggfenan, bukfenan och analfenan är färgade i en metallblå nyans. Kroppens nedersta del och delar av buken har en lysande gul färg. Överst på ryggfenan löper en vit rand. Stjärtfenan är marmorerad i gult, blått med inslag av vitt. Honorna blir som mest 10 cm och har en ljust brun/silverfärgad grundfärg med mörkare lodräta strimmor över kroppen.

Akvariemiljö

Ett akvarium behöver vara på minst 200 liter och vara inrett med finkornig sand, öppna ytor, plats över substrat samt gömställen. Arten är lugn varför den bör kombineras med andra lugna arter.

Beteende & lek

Under tiden för lek och yngelvård är hanarna lätt revirhävdande. Reviret består oftast av en mindre grotta i direkt anslutning till sandbottnen i vilken också leken sker. Honorna går i små grupper över sandbottnen, men oftast i närhet av reviren. Arten är munruvande och en normal kull innehåller 20-40 yngel. Det är honan som står för ruvande och vård av frisimmande yngel. Blanda inte olika sorters Aulonocara då korsningsrisken är stor.

Allmänt

Aulonocara koningsi är en relativt fredlig ciklid, den hålls med fördel i en liten grupp med 1 hane och 2-3 honor. I ett större akvarium kan man hålla flera hanar.

Arten har uppkallats efter Ad Konings; författare, föreläsare och fotograf inom sitt specialområde malawi- och tanganyikaciklider.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Aulonocara koningsi