Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Klas Björknert
Text: Joakim Draktoft

Aulonocara rostratum


Släkte: Aulonocara
Art: rostratum
Grupp: Aulonocara
Beskrivning: Trewavas
År: 1935
Tidigare vetenskapligt namn: Aulonocara rostrata
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Vua i Malawi.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 350 l
Längd
20 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten påträffas runt hela sjön och håller till över den öppna sandbottnen på ett djup på 15-30 meter.

Föda

Arten söker naturligt sin föda i sanden genom att sila fram små ryggradslösa djur, men äter även sniglar. Till sin hjälp har den tryckkänsliga porer som sitter på undersidan av huvudet. I akvariet fungerar med fördel räkmix som kan kompletteras med frysfoder och torrfoder.

Könsskillnad

Hanen uppvisar en ljusblå metallicfärgad kropp med kraftigt markerade äggfläckar. Honorna är silverfärgade. Hanar uppnår 20 cm och honor ca. 15 cm.

Akvariemiljö

Ett akvarium behöver vara på minst 300 liter och vara inrett med finkornig sand, öppna ytor, plats över substrat. För att mildra aggressiviteten vid lek inreds även med gömställen. Arten är lugn varför den bör kombineras med andra lugna arter.

Beteende & lek

I naturen går stora grupper med flera hanar tillsammans. Lek sker i kraterbon som grävs i sanden. I akvarium sker lek i anslutning till en sten eller en rengjord platt yta. Äggen kläcks efter ca. 21 dagar och en kull består normalt av 60-70 yngel, men det förekommer även att kullar kan vara på upp till 150 yngel.

Allmänt

Detta är den art som blir störst i Aulonocara-släktet.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Klas Björknert

Hona

Foto: Klas Björknert

A_rostratum05_narbild_hona-Klas_Bjorknert.jpg

Klas Björknert

Foto:


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Aulonocara rostratum