Akvariekungen

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Metriaclima sp. "zebra gold"

guldzebra, Zebra Gold, Mustardi


hane, Kawanga
hane, Kawanga Foto: Roger Johansson
Släkte: Metriaclima
Art:sp. "zebra gold"
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus "Mustardi", Pseudotropheus zebra "gold", Maylandia sp. "zebra gold"
Populärnamn: guldzebra, Zebra Gold, Mustardi
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Vid Malawisjöns nordvästra kust mellan Charo och Chirombo Point, en 100 km lång sträcka. Finns också vid Mara Rocks och Mboweön.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-02-06

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Arten finns vanligtvis i zonen mellan 10 och 25 meters djup i en stenig biotop där det förekommer områden som är antingen fria från eller rika på sediment. Är vanligast förekommande på 15 meter eller över sandiga områden mellan stenarna.

Föda

På djupen 15-25 meter finns gott om plankton i vattnet vilka mbunas ofta ses livnära sig på. Revirhävdande hannar stannar oftast i närheten av deras revir, som i vissa fall kan vara upp till 5 meter i diameter, och livnär sig av biomattan på omkringliggande stenar, deras honor följer deras beteende. I akvarium tar de flesta foder, men anpassa fodret till deras vegetabiliska naturliga diet och leta efter högt vegetabiliskt innehåll i flingor och pellets.

Könsskillnad

Hanarna får, som namnet antyder, en kraftig vacker gulorange färg och de flesta har ett för gruppen typisk randigt mönster över sidan. Viss variation på utseenden förekommer över distributionen. Hanar från Nkhata kan uppvisa blå markeringar på gällocken, hanar från Charo har endast halva kroppen täckt av svarta ränder medan vissa populationer, såsom de från Lions Cove, nästan helt saknar ränder. Hanarna blir också något större än honorna. Honorna är antingen blekt randiga med brun bas eller OB, orange blotched, vilket inte nödvändigtvis betyder att de har orange fläckar utan snarare utspridda fläckar över kroppen. Detta är vanligt bland zebra-honor, med avsevärt ovanligare hos hanarna.

Akvariemiljö

Hålls med fördel tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium inrett med gott om gömställen i form av exempelvis grottor. Där kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och väldimensionerade filter är viktigt.

Beteende & lek

Denna art lever, då de inte är sexuellt aktiva, ensamma eller tillsammans med sina artfränder i sin naturliga biotop i små stim. Hanarnas revir ligger nära inpå varandra och ett revir består oftast av en hålighet eller en mindre grotta dit hanen vill locka till sig lekvilliga honor för att para sig med dem. I övergång från klipp- till sandbiotop ser man ofta att hanarna gräver lekgropar i sanden in under en sten. Hanarna är mycket aggressiva gentemot andra hanar och försvarar kraftfullt sitt revir mot andra fiskar i närheten. Honorna rör sig i mindre eller större grupper i sitt sökande etter föda. Arten är likt andra mbunas munruvande, honan ruvar äggen och de nykläckta ynglen i munnen under ca 20 dygn. Direkt när ynglen är frisimmande tar de nykläckt Artemia. När de blir äldre övergår dieten mer och mer till vegetarisk föda.

Allmänt

OB-färgade hanar, som också kallas MC eller marmalade cat, är sällsynta i naturen, då de har svårare att föröka sig. Honorna avvisar oftast deras inviter, då de inte känner igen dem som hanar.

Litteratur

Litteratur
Konings, Ad. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press.

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde).

Schraml, Erwin. 1998. "African cichlids I (Malawi, mbuna)". Aqualog, Mörfelden-Walldorf, Germany.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Lions Cove
Lions Cove
Foto: Mikael Karlsson
Lions Cove
Lions Cove
Foto: Klaus & Anne Hermann
hane, Lions Cove
hane, Lions Cove
Foto: Klaus & Anne Hermann
hane, Lions Cove
hane, Lions Cove
Foto: Klaus & Anne Hermann
Foto: Nabil Bases

Fångstplatser


Kawanga,

Hane
Hane
Foto: Roger Johansson
hane
hane
Foto: Roger Johansson
Hane
Hane
Foto: Marc Schnell
hane
hane
Foto: Roger Johansson
hane
hane
Foto: Roger Johansson
Hane betar alger
Hane betar alger
Foto: Marc Schnell
hona
hona
Foto: Roger Johansson
närbild
närbild
Foto: Roger Johansson
Lekbeteende

Imrich Fuljer

Lions Cove,

Foto: Klaus & Anne Hermann
Foto: Klaus & Anne Hermann
Foto: Klaus & Anne Hermann

Odlingsformer
Metriaclima sp. "zebra gold" i Ciklidbladet

Nummer Artikel
Felanmäl artbeskrivningen