Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jacek Jackiewicz
Text: Joakim Draktoft

Aulonocara sp. stuartgranti maleri
Yellow peacock, Sunshine peacock, Orange Aulonocara


Släkte: Aulonocara
Art: sp. "stuartgranti maleri"
Grupp: Aulonocara
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Tidigare vetenskapligt namn: Aulonocara sp. "maleri"
Populärnamn: Yellow peacock, Sunshine peacock, Orange Aulonocara
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Förekommer runt Maleriöarna och på flera platser runt Malawisjönssjöns sydvästra del.

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten lever i övergångszonen mellan klipp- och sandbotten på ett djup mellan 10-25 meter.

Föda

I naturen äter de ryggradslösa djur, som silas fram ur sanden.

I akvarium föredras frysfoder som räkmix, men de tar även torrfoder om det ges.

Könsskillnad

Hannen är gul, med lodräta mörkare band på sidan och en strimma lysande blått i ryggfenans söm. Huvudet har en blå teckning, som även kan återfinnas på kroppen vid lek.

Honan är några centimeter mindre och påminner mycket om övriga Aulonocara-honor; grå/brun, med lodräta mörkare band.

Yngel och ungdjur bär samma anonyma teckning som honan tills dess att de börjar färga vid ca. 4 cm. Detta är dock väldigt individuellt från fisk till fisk.

Akvariemiljö

Ett större akvarium krävs om flera hannar skall hållas tillsammans. Inred med med finkornig sand och många gömställen.

Beteende & lek

Hannar är svagt revirhävdande mot andra hannar från samma art. Vid lek försvarar de lekgrottan mot artfränder.

Eftersom arten är maternal munruvare, ruvar honan äggen i dryga 3 veckor och en normal kullstorlek är på ungefär 30 yngel.

Allmänt

Undvik att blanda olika Aulonocara-arter, eftersom risken för korsning är stor.

Aulonocara "röd rubin" är en framavlad form utifrån Maleri-varianten.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

tuggande

Hona tuggande

Foto: Jacek Jackiewicz

Yngel

Foto: Robert Pettersson Almqvist

a_stuartgrantimaleri_jan_andresen .jpg

hane

Foto: Jan Andresen

A_sp_stuartgranti_maleri02gasp-Jacek_Jackiewicz.JPG

gäspande hane

Foto: Jacek Jackiewicz

A_sp_stuartgranti_maleri02narbild-Jacek_Jackiewicz.JPG

närbild hane

Foto: Jacek Jackiewicz


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Aulonocara sp. stuartgranti maleri

Chidunga rocks


Foto: Niclas Olausson

Foto: David AnderssonNakantenga Island


Foto: Patrik HultqvistUsisya


Foto: Christian Alfredsson

Foto: Christian Alfredsson

Odlingsformer för Aulonocara sp. stuartgranti maleri

Röd Rubin - Röd Rubin, Ruby Red Peacock, Rubescens, German Red

Röd Rubin är inte en hybrid utan är linjeodlad variat baserat på Aulonocara sp. "stuartgranti maleri" från Maleri Island. Den gavs namnet Rubescens efter Peter Rubin, som var först att importera arten till USA. Dock var det Ruisbroek i Maassluis, Holland, som utvecklade en röd variant genom att selektivt välja ut röd yngel och på så sätt åstadkomma rödare och rödare varianter som då kom att kallas rubin red av ovan nämnda skäl.
två hanar
Foto: Enrico Richter
Hane
Foto: Niclas Olausson
Hona
Foto: Robin Hedström
Ung hane
Foto: Robin Hedström
Gäspande hanne
Foto: Niclas Olausson"
Hane
Foto: Johan Lindgren