Akvarieleasing

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Pseudotropheus sp. "perspicax orange cap"

Red Top Ndumbi


hane
hane Foto: Kevin Bauman
Släkte: Pseudotropheus
Art:sp. "perspicax orange cap"
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus sp. ”red top ndumbi”
Populärnamn: Red Top Ndumbi
Geografiskt område: Malawisjön
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-03-12

Temperatur
23-28°C
Volym
90 cm & 120 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Liksom för övriga arter i perspicax-gruppen lever de i habitatet på 3 till 8 meters djup över sandig botten med inslag av stenar i olika storlekar. Botten sluttar svag, och endast sällan brant, ned mot djupare områden av sjön. Arten håller främst till strax över botten i detta habitat.

Föda

Dieten är strikt vegetarisk och består i huvudsak av fytoplankton, dvs plankton som använder fotosyntes, samt lösa alger (diatoms and cyanobacteria, blå-gröna alger) som finns i aufwuchs. Likt andra mbunas håller den kroppen i viss vinkel mot underlaget och kammar och skrapar ut lösa alger ur den aufwuchs som växer på stenarna utan att för den skull riva loss de gröna algerna. i akvarium äter den flesta fling- och pelletsfoder som erbjuds. Det är viktigt med hög halt vegetabiliskt innehåll. Den äter glupskt och det har visat sig att de växer sig avsevärt större i akvarium än i sjön och bör matas sparsamt. Vuxna djur kan matas endast en gång var annan dag. Lämpligt foder för alla mbunas är baserat på Cyclops, Mysis, Daphnia och Spirulina.

Könsskillnad

Det är lätt att skilja på könen då hanen har avsevärt kraftigare färger, är större och har med utdragna fenor.

Akvariemiljö

Hålls med fördel tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium inrett med gott om gömställen i form av exempelvis grottor. Där kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. Det är svårt att lyckas med akvarier med fler än en hanne då de är kraftigt aggressiva inom arten. Metriaclima kan hybridisera inom släktet och endast en art bör hållas i samma akvarium. Undvik också grus eller sand med vassa kanter då de gräver under lek och vassa kanter kan skada gälar om mun hos fiskarna. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och väldimensionerade filter är viktigt. De kan hållas i neutralt till något basiskt vatten.

Beteende & lek

Arten är ovofil maternal munruvare, dvs honan ruvar själv och tar äggen i munnen direkt efter de läggs. Hanen är kraftig revirhävdande under lek och gräver då gärna en grop i sandbotten under sten eller mellan några stenar. Honor och ej revirhävdande hanar lever i små grupper eller som ensamma. Honor som är lekmogna besöker lekområdena och lockas strax till hanen lekgrop där leken påbörjas. Efter befruktning av äggen tas de upp av honan som sedan håller sig gömd mellan stenar och lever solitärt tills ynglen klarar sig själva.

Allmänt

Namnet kommer av de likheter de har av P. perspicax samt den orange-röda ryggfenan dominanta hanar får.

Litteratur

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press.

Spreinat, Andreas. 1994. "Malawisee-Cichliden aus Tansania". Unitext Verlag, Bovenden, Germany. 316 pp

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Kevin Bauman
hane
hane
Foto: Kevin Bauman
par
par
Foto: Kevin Bauman
gäspande hane
gäspande hane
Foto: Kevin Bauman

Fångstplatser


Ndumbi Rocks,

Foto: Josefin Borglin
Tuggande (munruvande) hona
Tuggande (munruvande) hona
Foto: Robert Zetterström
Ung hane
Ung hane
Foto: Robert Zetterström

Odlingsformer
Pseudotropheus sp. "perspicax orange cap" i Ciklidbladet

Nummer Artikel
Felanmäl artbeskrivningen