Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Håkan Eriksson
Text: Christian Alfredsson

Chindongo demasoni
Demasoni


Släkte: Chindongo
Art: demasoni
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Konings
År: 1994
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus demasoni, Pseudotropheus sp. ”dwarf pombo”
Populärnamn: Demasoni
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Pombo Rocks, Tanzania.
Utbredning: Malawisjön vid Ndumbi Point och Pombo Rocks alldeles söder om Ruhuhu-floden.

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
7 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

P. demasoni lever i klippbiotopens översta 4 meter och hittas normalt där vågorna slår mot stora klippblock.

Föda

Växtätare (alger) och allätare. I sin naturliga miljö plockar den aufwuchs på klipporna och tycks äta algsträngar och kiselalger. Den äter i akvarium frysfoder, men bör även få torrfoder med vegetabiliskt innehåll.

Könsskillnad

Hanar och honor ser likadana ut och är mycket svåra att skilja åt. Hanen blir dock oftast lite kraftigare, större och får mer lyster i färgerna. Beteende avslöjar ofta könet, men för att vara säker kan man göra en undersökning av könsöppningen. Hos honan är den något större och rundare än hos hanen.


Beteende & lek

Demasonin är inte alls revirhävdande i sin naturliga miljö, inte ens hanar är speciellt aggressiva mot varandra. Honorna gömmer sig mer mellan klipporna än vad hanarna gör. Dessa ses ofta uppe på ett stort stenblock. I akvarium är de däremot revirhävdande och ett lämpligt akvarium skall därför innehålla gott om gömställen.

Många som lyckas bra med odling har många (20-30 st.) i ett större akvarium. I likhet med flera andra mbunas så leker hanarna med de honor som kan lockas till revirets centrum, som t.ex. kan vara en sten. Honan ruvar sedan äggen i munnen och ynglen släpps ut efter lite drygt tre veckor.

Allmänt

Denna fisk har sedan upptäckten 1993 vunnit stor mark inom akvariehobbyn. Den är idag mycket vanligt, nästan lika vanligt som Labeotroheus caerleus ”Golden”.

Den röstades fram som den vackraste malawicikliden i CIKLIDBLADET 1-2001.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Pombo Rocks

Hane Pombo Rocks

Foto: Kevin Bauman

Hona

Foto: Mattias Alden

Yngel

Foto: Mattias Alden

p_demasoni03-christian_alfredsson.jpg

tuggande hona

Foto: Christian Alfredsson

p_demasoni01-christian_alfredsson.jpg

Foto: Christian Alfredsson

mc_90.jpg

månadens ciklid i Ciklidbladet

Foto: Christian Alfredsson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chindongo demasoni

Pombo Rocks


Foto: Kevin Bauman

Foto: Kevin Bauman