Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Labidochromis textilis
Textil-malawi


Släkte: Labidochromis
Art: textilis
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Oliver
År: 1975
Tidigare vetenskapligt namn: Labidochromis exasperatus
Populärnamn: Textil-malawi
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Likoma Island, Malawisjön.
Utbredning: Mellan Metangula i Mozambique och Undu Reef i Tanzania.

Temperatur
23-27°C
Volym
cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
7.5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Labidochromis textilis