Akvariekungen
Annons

Aulonocara ethelwynnae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Hans Bergkvist
Felanmäl artbeskrivningen

Aulonocara ethelwynnae

Chitande Aulonocara, northern aulonocara.


Släkte: Aulonocara
Art: ethelwynnae
Grupp: Aulonocara
Beskrivning: Meyer, Riehl & Zetzsche
År: 1987
Populärnamn: Chitande Aulonocara, northern aulonocara.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Chitandeön.
Utbredning: Förekommer från Ngara till Chilumba, nordvästra Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: Hans Bergkvist, 2018-01-13

Lagerstatus

Nols Akvariehobby har fisken på lagerlistan
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
23-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Lever i övergångszonen mellan sandbotten och klippor. Endast utfärgade hanar rör sig på djup större än 15 meter. Kan förekomma större stim av honor och unga individer.

Föda

Livnär sig på små kräftdjur och insektslarver i bottenmaterialet och har för ändamålet tryckkänsliga porer på undersidan av huvudet.

Könsskillnad

Hanarna har en grå till gulgrön kroppsfärg med lodräta mörkare streck och lysande blå fenor med markerade gula äggfläckar på analfenan. Honorna har ett typiskt Aulonocara-utseende med sandfärgad kropp och mörkare lodräta streck samt ibland äggfläckar på analfenan. Hanen blir något större än honan.

Akvariemiljö

Kan hållas i ett mindre akvarium. Inred med fint bottenmaterial med några stenpartier och flera grottor och gömställen men även med öppna sandytor. I ett mindre akvarium fungerar den bäst parvis eller med en hane och flera honor. I ett större akvarium kan man hålla flera hanar. Arten bör inte blandas med andra aulonocaror eftersom man riskerar korsningar och det kan vara problem och skilja honorna åt.

Beteende & lek

Hanen försvarar ett mindre område ofta i anslutning till en grotta där han lockar till sig honan med sin parningsdans. Munruvare och får cirak 30- 50 yngel. Lätt revirhärdande endast mot egna artfränder.

Allmänt

Förhållandevis ovanlig i handeln, möjligen beroende på att den har mer diskreta färger jämfört med andra aulonocaror som är mer vanligt förekommande. Ingår i Chitande-gruppen.

Litteratur

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press. 424 pp

Meyer, Manfred & R. Riehl and H. Zetzsche. 1987. "A revision of the cichlid fishes of the genus Aulonocara Regan, 1922 from Lake Malawi, with descriptions of six new species (Pisces, Perciformes, Cichlidae).". Courier Forschungsinstitut Senckenberg. pp 7-53


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser


Vua, MalawiOdlingsformer