Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Petrotilapia sp. nigra tanzania


Släkte: Petrotilapia
Art: sp. "nigra tanzania"
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2008
Tidigare vetenskapligt namn:
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Längs Malawisjöns hela nordöstra kust norr om Mbamba Bay (Tanzania).

Temperatur
23-27°C
Volym
cm & 400 l
Längd
17 cm
pH
7.5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Petrotilapia sp. nigra tanzania