Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Håkan Eriksson
Text: Christoffer Lundholm

Pseudotropheus crabro


Släkte: Pseudotropheus
Art: crabro
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ribbink & Lewis
År: 1982
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus chameleo, Melanochromis crabro.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid ön Maleri.
Utbredning: Längs Malawisjön nordvästra kust mellan Kandeön och Ngara och längs den nordöstra mellan Liuli och Ikombe.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 300 l
Längd
18 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. Denna mbuna hittas ofta vid klippor, stora klippblock men också den miljö där malen Bagrus meridionalis håller till. P. crabro finns i nästan hela sjön, förutom norr om Ruhuhufloden längs den nordöstra kusten.

Föda

P. crabro äter allt som är tänkbart men är specialiserad på att rensa malen Bagrus meridionalis från parasiter. Under malens lekperiod händer det att P crabro vid ett obevakat tilfälle kan lyckas ta sig in i malens bo och äta upp ägg och larver.

Könsskillnad

Både hona och hane är väldigt lika, med den skillnaden att hanen har förlängda rygg-, buk- och analfena. En dominant hane är nästan helt svart, med en vackert blå anal- och ryggfena. Honan har gul botten med brun-svarta ränder.

Akvariemiljö

Akvariet skall vara inrett med många stenar som bildar gömställen och mindre grottor. Min erfarenhet är att man inte ska hålla en större grupp av P. crabro (max tio stycken).

Dom äter allt foder som ges, och en variation mellan torrfoder och räkmix fungerar bra.

Beteende & lek

Leken är ganska ”traditionell”, alltså att hanen lockar till sig honan till en flat sten eller till en stor grotta där leken utspelar sig. Honan tuggar i cirka 22 dagar. När honan spottat ut ynglen (ca 11 mm) har dom väldigt fin täckning likt deras föräldrar. Därefter kan ynglen matas med artemia.

Allmänt

P. crabro är en väldigt vacker malawiciklid som är ganska vanlig i sjön men som tyvärr är ganska ovanlig i butik.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

ej dominant

Hane ej dominant

Foto: Håkan Eriksson

Hona

Foto: Håkan Eriksson

Yngel

Foto: Håkan Eriksson

p_crabo05-tuggande-hona-christoffer_lundholm.jpg

tuggande hona

Foto: Christoffer Lundholm

p_crabro_chamelion03-joakim_draktoft.jpg

hona

Foto: Joakim Draktoft

P_crabro03narbild-Hakan_Eriksson.jpg

närbild hona

Foto: Håkan Eriksson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Pseudotropheus crabro
Ndomo Point

Film av: Peter Barnes