Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Håkan Eriksson
Text: Kjell Fohrman

Pseudotropheus cyaneorhabdos
maingano


Släkte: Pseudotropheus
Art: cyaneorhabdos
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Bowers & Stauffer
År: 1997
Tidigare vetenskapligt namn: Melanochromis cyaneorhabdos, Melanochromis sp. maingano, Melanochromis sp. blue johanni
Populärnamn: maingano
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Mbako Point, Likoma-ön.
Utbredning: Endemisk till Likomaöns norra del i Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

I Malawisjön återfinns denna art oftast i klippbiotoper, men den kan också ses i övergångszoner. Den brukar hålla sig på 3-20 meters djup.

Föda

Allätare. I sjön äter de av biomattan men även plankton på öppet vatten. Lämpligt akvariefoder är en varierad kost bestående av grönfoder t.ex. flingor kombinerat med fryst foder.

Könsskillnad

Denna art är en av få malawi arter där hanar och honor ser likadana ut. Hanar är ofta någon centimeter större samt kan ha någon äggfläck mer än honan.

Akvariemiljö

I akvarium är de revirhävdande och hanar kan bråka en del med varandra. Man bör inte hålla den ihop med andra mbuna som färgmässigt liknar dem (t.ex. vissa M. johanni) eftersom det finns en storkorsningsrisk. Lämpligt sällskap i akvariet är t.ex. andra mbunas. Den behöver relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet skall vara finkornigt.

Beteende & lek

Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I sjön går exemplar av denna art ofta för sig själva och även om hanar ibland kan bråka lite med varandra sa är de inte revirhävdande utan försvarar bara tillfälliga lekplatser. Honorna ruvar drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till ca. 20-30 st.

Allmänt

Det finns lite olika åsikter om hur man skall hålla denna vackra art. Många menar attman kan hålla en hane med några honor iett så pass litet akvarium som nämns ovan.

Andra menar att denna art skall hållas i enlite större grupp och enbart i betydligtstörre akvarium - minimum 130 cm / 300 liter.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Leif Petersen

munruvande

Hona munruvande

Foto: Håkan Eriksson

Yngel

Foto: Peter Andersson

p_cyaneorhabdos02-Ad_Konings.JPG

hane

Foto: Ad Konings

P_cyaneorhabdos02narbild-Hakan_Eriksson.jpg

närbild hane

Foto: Håkan Eriksson

m_cyaneorhabdos01-nabil_bases.jpg

Foto: Nabil Bases

grupp Film av: Håkan Eriksson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Pseudotropheus cyaneorhabdos