CARES

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Pseudotropheus cyaneorhabdos

maingano


grupp, hona i mitten
grupp, hona i mitten Foto: Håkan Eriksson
Släkte: Pseudotropheus
Art: cyaneorhabdos
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Bowers & Stauffer
År: 1997
Tidigare vetenskapligt namn: Melanochromis cyaneorhabdos, Melanochromis sp. maingano, Melanochromis sp. blue johanni
Populärnamn: maingano
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Mbako Point, Likoma-ön.
Utbredning: Endemisk till Likomaöns norra del i Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: Kjell Fohrman, 2013-01-29

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

I Malawisjön återfinns denna art oftast i klippbiotoper, men den kan också ses i övergångszoner. Den brukar hålla sig på 3-20 meters djup.

Föda

Allätare. I sjön äter de av biomattan men även plankton på öppet vatten. Lämpligt akvariefoder är en varierad kost bestående av grönfoder t.ex. flingor kombinerat med fryst foder.

Könsskillnad

Denna art är en av få malawi arter där hanar och honor ser likadana ut. Hanar är ofta någon centimeter större samt kan ha någon äggfläck mer än honan.

Akvariemiljö

I akvarium är de revirhävdande och hanar kan bråka en del med varandra. Man bör inte hålla den ihop med andra mbuna som färgmässigt liknar dem (t.ex. vissa M. johanni) eftersom det finns en storkorsningsrisk. Lämpligt sällskap i akvariet är t.ex. andra mbunas. Den behöver relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet skall vara finkornigt.

Beteende & lek

Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I sjön går exemplar av denna art ofta för sig själva och även om hanar ibland kan bråka lite med varandra sa är de inte revirhävdande utan försvarar bara tillfälliga lekplatser. Honorna ruvar drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till ca. 20-30 st.

Allmänt

Det finns lite olika åsikter om hur man skall hålla denna vackra art. Många menar attman kan hålla en hane med några honor iett så pass litet akvarium som nämns ovan.

Andra menar att denna art skall hållas i enlite större grupp och enbart i betydligtstörre akvarium - minimum 130 cm / 300 liter.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Leif Petersen
munruvande
munruvande
Foto: Håkan Eriksson
Foto: Peter Andersson
hane
hane
Foto: Ad Konings
närbild hane
närbild hane
Foto: Håkan Eriksson
Foto: Nabil Bases

FångstplatserOdlingsformer
Pseudotropheus cyaneorhabdos i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201701 Från sällskapsfiskar till malawigarage
201404 Om konsten att försöka odla malawiciklider på Island
Felanmäl artbeskrivningen