Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Per Palm
Text: Hans Appelskog

Pseudotropheus sp. elongatus ornatus


Släkte: Pseudotropheus
Art: sp. "elongatus ornatus"
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus ornatus
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Likomaöns nordliga del.

Temperatur
23-27°C
Volym
cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. Här förekommer den vanligen på ett vattendjup av 10 m och grundare, men man kan dock finna den här arten ända ned till ett djup av 40 m.

Föda

Den naturliga kosten för arten är plankton och alger, vilket man bör tänka på vid utfodringen. Cyclops och egenhändigt blandat foder med stora andelar grönfoder är lämpligt. De är dock inte sparsmakade utan tar alla typer av ersättningsfoder.

Könsskillnad

Hanarna är större och ljusblå med mörkare ränder (se bild ovan), honan är gul-grå.

Storlek mellan 8-11 cm.

Akvariemiljö

Dessa fiskar hålls bäst i ett blandakvarium med andra mbuna-arter. Härigenom minskas risken att det uppstår stridigheter både inom arten och med närliggande arter. Av samma orsak bör man hålla mer än ett enda par i akvariet.

Lämpligt vatten har pH över 8,0 och en temperatur kring 25-27 C. Som de flesta mbunas uppskattar denna art ett syrerikt rent vatten, vilket förutsätter ett rejält filter med god cirkulation.

Beteende & lek

I sin naturliga miljö uppvisar hanarna ett aggressivt beteende i samband med leken, man kämpar om sitt revir och försöker locka till sig lekvilliga honor. Efter leken uppehåller sig de ruvande honorna med de övriga fiskarna av samma art.

I våra akvarier kan denna art uppvisa ett mycket starkt revirhävdande, vilket gör att akvariet bör vara inrett med många gömställen och möjligheter för hanar att skapa egna revir. Ps. sp. "Elongatus Ornatus" är en munruvande ciklid och honan ruvar ynglen i ca 20 dygn. Dessa är ca en cm långa när de släpps ut och klarar sig på egen hand direkt. Matningen sker med Cyclops eller Artemia.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

p_elongatus_ornatus03-per_palm.jpg

hona

Foto: Per Palm

mc_17.jpg

månadens Ciklid i Ciklidbladet 7/1992

Foto: Kjell Fohrman


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Pseudotropheus sp. elongatus ornatus