Akvariekungen
Annons

Tropheops macrophthalmus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Erik Österlund

Tropheops macrophthalmus

guldtropheops.


Släkte: Tropheops
Art: macrophthalmus
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Ahl
År: 1927
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus macrophthalmus
Populärnamn: guldtropheops.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Lumbila.
Utbredning: I sjöns nordvästligaste del och längs större delen av ostkusten (förutom längst i syd).

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8,5


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer