Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Erik Österlund
Text:

Tropheops macrophthalmus
guldtropheops.


Släkte: Tropheops
Art: macrophthalmus
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ahl
År: 1927
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus macrophthalmus
Populärnamn: guldtropheops.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Lumbila.
Utbredning: I sjöns nordvästligaste del och längs större delen av ostkusten (förutom längst i syd).

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Kirondo

Hane Kirondo

Foto: Jonas Svensson

Kirondo

Hona Kirondo

Foto: Jonas Svensson

Kirondo

Yngel Kirondo

Foto: Jonas Svensson

Film av: Jonas Svensson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Tropheops macrophthalmusKirondo


Foto: Jonas Svensson

Foto: Jonas Svensson

Foto: Jonas Svensson

Foto: Jonas Svensson

Chiofu


Foto: Patrik Hultqvist